Kraunama...
Duomenų data
2023-11-28
Grynųjų aktyvų vertė
1,716,324.51
Vieneto vertė A klasė
93.9967 EUR
Vieneto vertė B klasė
93.7114 EUR

Norėdami pradėti investuoti, spauskite žemiau esantį mygtuką „Investuoti dabar“ ir būsite nukreipti į mūsų savitarną, kurioje per 5 min. galėsite įsigyti mūsų valdomų fondų vienetų. Jei prieš investuojant dar norite pasitarti, registruokitės individualiai konsultacijai ir mūsų specialistai kaip galima greičiau susisieks su Jumis.

Apie fondą

Portfelio diversifikacija pagal obligacijų reitingą

Synergy European Bond Fund

Investicinis fondas, kurio turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, atspindinčias skirtingų rūšių Europos obligacijas (valstybių, investicinio reitingo įmonių, spekuliatyvaus reitingo įmonių ir pan.).

Fondo tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų skirtingų rūšių Europos obligacijų krepšelio pelningumui. Šiam rezultatui pasiekti formuojant fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (angl. exchange traded funds, ETF).

Fondo investicijos didžiąja dalimi bus nukreiptos į Europos valstybių bei įmonių obligacijas, tačiau fondo įsigyjami biržoje prekiaujamų indeksinių investicinių fondų investiciniai vienetai gali būti prekiaujami pagrindinėse pasaulio finansų rinkose, kaip pavyzdžiui JAV, Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir pan. Susiklosčius palankiai finansų rinkų situacijai fondas gali investuoti ir į kitų regionų (ne Europos) obligacijas (pvz. Jungtinių Amerikos Valstijų ir pan.).

Pagal fondo strategijos parametrus, fondo turtas yra investuojamas į finansines priemones, kurios reprezentuoja šias obligacijų rūšis: valstybines obligacijas, investicinio reitingo įmonių obligacijas, spekuliatyvaus reitingo įmonių obligacijas, besivystančių rinkų obligacijas, su infliacija susietas obligacijas, su turtu susietas obligacijas ir pan.

Suvestinės

Parsisiųsti CSV

Istoriniai fondo grynųjų aktyvų bei vienetų verčių duomenys

Mėnesinių rezultatų suvestinė

Periodiškai generuojama mėnesių rezultatų suvestinė

Statistiniai duomenys

Kainodara