Kraunama...
Duomenų data
2023-11-28
Grynųjų aktyvų vertė
6,336,493.94
Vieneto vertė A klasė
85.1863 EUR
Vieneto vertė B klasė
83.9666 EUR

Norėdami pradėti investuoti, spauskite žemiau esantį mygtuką „Investuoti dabar“ ir būsite nukreipti į mūsų savitarną, kurioje per 5 min. galėsite įsigyti mūsų valdomų fondų vienetų. Jei prieš investuojant dar norite pasitarti, registruokitės individualiai konsultacijai ir mūsų specialistai kaip galima greičiau susisieks su Jumis.

Apie fondą

Portfelio diversifikacija pagal megatrendų nišas

Synergy Future Megatrends Fund

Fondo tikslas – siekti aukšto fondo kapitalo prieaugio ilguoju laikotarpiu investuojant į itin didelį ateities augimo potencialą turinčias ilgalaikes tendencijas (video pristatymas).

Fondas investuoja vadovaujantis valdymo įmonės sukurta inertiškumo (angl. momentum) investavimo koncepcija. Jos pagalba sistemingai reitinguojant fondo stebimų pozicijų sąraše esančius biržoje prekiaujamus investicinius fondus (angl. exchange traded funds, ETF) atrenkami tie, kurių inertiškumo rodiklis duotuoju skaičiavimo momentu yra didžiausias. Portfelio koregavimai paprastai atliekamai kartą per mėnesį.

Fondo įsigyjami biržoje prekiaujami fondai gali būti įtraukti į pagrindinių pasaulio finansų rinkų, kaip pavyzdžiui JAV, Vokietijos, Olandijos, Šveicarijos, Didžiosios Britanijos ir pan., biržų prekybos sąrašus. Fondo investicijos nėra apribotos konkrečioje geografinėje zonoje ar pramonės šakoje.

Megatrendai tarp kurių portfelį sistemiškai pozicionuoja fonde naudojamas momentum modelis

Klimato kaita ir dekarbonizacija Klimato kaita ir dekarbonizacija

Demografiniai ir socialiniai pokyčiai Demografiniai ir socialiniai pokyčiai

Sparti urbanizacija Sparti urbanizacija

Technologinių inovacijų proveržis Technologinių inovacijų proveržis

Pasaulinės ekonominės galios rotacija Pasaulinės ekonominės galios rotacija

Suvestinės

Parsisiųsti CSV

Istoriniai fondo grynųjų aktyvų bei vienetų verčių duomenys

Mėnesinių rezultatų suvestinė

Periodiškai generuojama mėnesių rezultatų suvestinė

Statistiniai duomenys

Kainodara

Ataskaitos