Kodėl rinktis

 

Nepriklausoma valdymo įmonė

Esame Lietuviško kapitalo, jokiai stambiai verslo grupei nepriklausanti investicijų valdymo bendrovė, taigi visi mūsų sprendimai yra orientuoti tik į maksimalų pelningumo/rizikos santykį

Valdomas turtas
80 mln. EUR

Synergy Finance valdo 12 įvairių tipų ir turto klasių fondų bei investicinių bendrovių, kurių bendras turtas siekia apie 80 mln. EUR.

Prižiūrima Lietuvos Banko

Bendrovei UAB Synergy Finance Lietuvos bankas yra išdavęs Valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licenciją (VĮK-020)

Mes spaudoje

Finansų rinkas blaško koronaviruso baimės: ar gali pasikartoti istorija su SARS

Pasaulyje sparčiai plintantis koronavirusas sumaištį kelia ir finansų rinkose..

Įmonės naujienos

Pranešimas dėl COVID-19 viruso

UAB „Synergy finance“ laikotarpiu nuo kovo 16 d. iki kovo 30 d. darbą organizuos nuotoliniu būdu. Valdomų fondų grynoji aktyvų vertė bus skelbiama įprastu dažnumu, įmonės interneto svetainėje.

Prezentacijos

Periodinė finansų rinkų apžvalga (2020 sausis)

2020 metų sausio 22 dieną vykusio renginio “Periodinė finansų rinkų apžvalga” filmuota video medžiaga.

ESF fondas

ECF fondo mėnesinis komentaras (2019 lapkritis)

Europos sutelktinio finansavimo fondas (ESF) investuotojams praeitą
mėnesį sugeneravo +0.62% prieaugį ir nuo metų pradžios jau yra uždirbęs +7.94%.