Kodėl rinktis

 

Nepriklausoma valdymo įmonė

Esame Lietuviško kapitalo, jokiai stambiai verslo grupei nepriklausanti investicijų valdymo bendrovė, taigi visi mūsų sprendimai yra orientuoti tik į maksimalų pelningumo/rizikos santykį

Valdomas turtas
80 mln. EUR

Synergy Finance valdo 12 įvairių tipų ir turto klasių fondų bei investicinių bendrovių, kurių bendras turtas siekia apie 80 mln. EUR.

Prižiūrima Lietuvos Banko

Bendrovei UAB Synergy Finance Lietuvos bankas yra išdavęs Valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licenciją (VĮK-020)

Mes spaudoje

Kas tie „perliukai“, 2019 m. labiausiai šokdinę JAV, Europos ir Baltijos akcijas

Pagrindinės akcijų rinkos šiemet palyginti dosniai apdovanojo investuotojus.

Prezentacijos

Periodinė finansų rinkų apžvalga (2019 spalis)

2019 metų spalio 1 dieną vykusio renginio “Periodinė finansų rinkų apžvalga” filmuota video medžiaga.

ESF fondas

ECF fondo mėnesinis komentaras (2019 lapkritis)

Europos sutelktinio finansavimo fondas (ESF) investuotojams praeitą
mėnesį sugeneravo +0.62% prieaugį ir nuo metų pradžios jau yra uždirbęs +7.94%.