Alpha Metals and Mining Fund

Pokytis nuo: iki:

Investicinio fondo pavadinimas

"Alpha Metals and Mining Fund"

Data

2022-01-24

Vieneto kaina EUR

182.5596

GAV EUR

2,676,967.62

Nuo sukūrimo %

+82.56

Metų pokytis %

+15.56

Pokytis nuo metų pradžios %

+3.72

Mėnesio pokytis %

+5.56

Dienos pokytis %

-4.93

Alpha Metals and Mining Fund aprašymas:

Alpha Metals and Mining Fund – tai aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio turtas investuojamas į metalų ir kasybos pramonės (angl. metals and mining industry) bendrovių nuosavybės vertybinius popierius ir/ar į depozitoriumo pakvitavimus.

Fondo tikslas – atsižvelgiant į Fondo rizikos lygį auginti Fondo kapitalą ilguoju laikotarpiu. Fondo investicijos pagrinde bus nukreiptos į metalų ir kasybos pramonės bendroves įtrauktas į biržų sąrašus visame pasaulyje. Tuo tarpu daugiausiai bus investuojama į pagrindinėse pasaulio finansų rinkose, kaip pavyzdžiui Didžioji Britanija, JAV, Australija, Kanada ir pan., prekiaujamas metalų ir kasybos pramonės bendrovių akcijas.

Fondo turtas bus investuojamas į tas metalų ir kasybos pramonės bendroves, kurios pasižymės mažesniais
negu rinkos vidurkis santykiniais rodikliais ir/arba kurios, pagal santykinius rodiklius, bus priskiriamos prie vertės akcijų (angl. value stocks).

Lyginamasis indeksas

Nuo 2020 m. vasario 10 d.

100% S&P Global Natural Resources Index (TR) (EUR)

S&P Global Natural Resources Index (TR) - tai nuosavybės vertybinių popierių indeksas, kurį sudaro 90 didžiausių viešai prekiaujamų gamtos išteklių ir žaliavų verslo bendrovių, kurios atitinka specifinius investavimo reikalavimus ir siūlo investuotojams diversifikuotą nuosavybės vertybinių popierių poziciją 3 pagrindiniuose su žaliavomis susijusiuose sektoriuose: agroverslo, energetikos ir metalų bei kasybos. Originali lyginamojo indekso valiuta JAV doleris, reikšmė imama eurais. Indekso Bloomberg trumpinys (angl. ticker) – SPGNRUT.