Alpha Metals and Mining Fund

Pokytis nuo: iki:

Investicinio fondo pavadinimas

"Alpha Metals and Mining Fund"

Data

2020-07-14

Vieneto kaina EUR

114.4737

GAV EUR

318,345.28

Nuo sukūrimo %

+14.47

Metų pokytis %

-

Pokytis nuo metų pradžios %

+14.47

Mėnesio pokytis %

+10.65

Dienos pokytis %

-0.17

Alpha Metals and Mining Fund aprašymas:

Alpha Metals and Mining Fund – tai aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio turtas investuojamas į metalų ir kasybos pramonės (angl. metals and mining industry) bendrovių nuosavybės vertybinius popierius ir / ar į depozitoriumo pakvitavimus.

Fondo tikslas – atsižvelgiant į Fondo rizikos lygį auginti Fondo kapitalą ilguoju laikotarpiu. Fondo investicijos pagrinde bus nukreiptos į metalų ir kasybos pramonės bendroves įtrauktas į biržų sąrašus visame pasaulyje. Tuo tarpu daugiausiai bus investuojama į pagrindinėse pasaulio finansų rinkose, kaip pavyzdžiui Didžioji Britanija, JAV, Australija, Kanada ir pan., prekiaujamas metalų ir kasybos pramonės bendrovių akcijas.

Fondo turtas bus investuojamas į tas metalų ir kasybos pramonės bendroves, kurios pasižymės mažesniais
negu rinkos vidurkis santykiniais rodikliais ir / arba kurios, pagal santykinius rodiklius, bus priskiriamos prie vertės akcijų (angl. value stocks).