Future Megatrends Fund

Pokytis nuo: iki:

Investicinio fondo pavadinimas

"Future Megatrends Fund"

Data

2021-12-31

Vieneto kaina EUR (B klasė)

157.1336

GAV EUR

5,719,060.95

Nuo sukūrimo %

+57.13

Metų pokytis %

+27.18

Pokytis nuo metų pradžios %

0.00

Mėnesio pokytis %

-5.98

Vieneto kaina EUR (A klasė)

187.2628

Vieneto kaina EUR (C klasė)

130.8877

*Lentelėje ir grafike pateikiami pokyčiai apskaičiuoti naudojant B klasės vienetų kainas

Fondo tikslų apibūdinimas. Fondo pagrindinis tikslas – siekti aukšto Fondo kapitalo prieaugio ilguoju laikotarpiu investuojant į itin didelį ateities augimo potencialą turinčias bendroves.

Fondo investavimo strategija. „Future Megatrends Fund“ – tai aktyviai valdomas investicinis Fondas, kurio turtas, atsižvelgiant į besiformuojančius ar vykstančius technologijų perversmus kaip dirbtinis intelektas, aplinkos pokyčius kaip klimato kaita, socialinius pokyčius kaip atsakingas vartojimas, investuojamas į lyderiaujančias bendroves, kurioms šie pokyčiai suteikia eksponentinio augimo galimybes.

Didžiausią Fondo portfelio dalį sudarys JAV, Azijos bei kitose pasaulio biržose listinguojamų bendrovių vertybiniai popieriai. Kita Fondo dalis bus investicijos į rizikos ir privataus kapitalo fondus, stiprų konkurencinį išskirtinumą ir itin didelį augimo potencialą turinčius startuolius (angl. startup) ar kompanijas, esančias stadijoje prieš pirminį viešąjį akcijų platinimą (angl. pre-IPO).

Investicijų geografija. Fondo investicijos nėra apribotos konkrečioje geografinėje zonoje ar pramonės šakoje, tačiau didžioji dalis Fondo investicijų bus nukreipta į pagrindinėse pasaulio finansų rinkose prekiaujamas įmonių akcijas.

Investavimo objektai. Fondas didžiąją dalį lėšų investuos į listinguojamų bendrovių išleistus nuosavybės vertybinius popierius, nelistinguojamų bendrovių nuosavybės ir skolos vertybinius popierius, rizikos ir privataus kapitalo fondus ir pan. Fondui turint laisvų neįdarbintų lėšų, dalis Fondo lėšų taip pat galės būti nukreipiama į kitas investicines priemones (pinigų rinkos priemones, indėlius, kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus, išvestines finansines priemones ir pan.).