Individualūs sprendimai

Tai kompleksinė paslauga, orientuota į kiekvieną klientą individualiai. Ji apima investavimo strategijos formavimą atsižvelgiant į individualius kliento investavimo tikslus, rizikos toleranciją, finansinę situaciją, investavimo horizontą ir pan.  Kruopščiai įvertinus visus paminėtus kriterijus, klientui yra sudaromas individualus investicinis planas bei pasiūloma priimtiniausia investavimo strategija bei parenkamas efektyviausias investavimo būdas užsibrėžtiems tikslams pasiekti (finansinių priemonių, tarpininkų parinkimas ir pan.).

Kiekvieną mėnesį klientui yra pateikiama pasirinktos investavimo strategijos rezultatų suvestinė, taip pat jis turi galimybę visuomet gauti profesionalias konsultacijas investicijų bei finansų rinkų klausimais iš profesionalių investicijų valdytojų. Ypač svarbu tai, kad bendrovės specialistai nepardavinėja jokių investicinių produktų, todėl yra garantuojamas konsultacijų objektyvumas.

Ši paslauga tinkamiausia instituciniam ir privatiems klientams, kurie neturi daug laiko gilintis į finansų rinkose vykstančius procesus, tačiau siekia turėti aiškiai apibrėžtą ilgalaikį investavimo planą. Individualiems investicijų portfeliams siūlome dvi strategines kryptis:

Konservatyvi investavimo strategija – Europos Sąjungos valstybinės obligacijos.

Ši investavimo kryptis yra orientuota daugiau į institucinius klientus, kurie yra sukaupę piniginį rezervą, pageidauja jį efektyviai panaudoti, tačiau siekia, kad būtų prisiimama rizika būtų minimali, o likvidumas didelis.

Konservatyvios investavimo strategijos tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje būtų didesnė nei bankų siūlomos indėlių palūkanos, tačiau likvidumas ir saugumas sąlyginai dideli.

Formuojant ES valstybinių obligacijų portfelį yra vadovaujamasi šiais principais:

Įvertinamas kiekvienos šalies generuojamas bendras vidaus produktas (BVP)

  • Nustatomas šalies skolos lygis, kuris vėliau palyginamas su BVP;
  • Šalys sureitinguojamos pagal skolos ir BVP santykį;
  • Nustatomas kiekvienos šalies kredito reitingas, kuris palyginamas su skolos santykiu;
  • Palyginami visų ES šalių obligacijų pajamingumai bei palūkanų normų kreivės;
  • Įvertinus visus kriterijus sudaromas patraukliausių investavimui šalių sąrašas.

Ši investavimo kryptis yra skirta fiziniams ir juridiniams klientams, kurie gali investuoti ilgam laikotarpiui, siekia didelės investicijų grąžos ir gali toleruoti sąlyginai didelę investicijų riziką.

Agresyvios investavimo strategijos tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų rizikingų turto klasių pelningumui, tačiau tą pasiektų su mažesniais svyravimais.

Formuojant investicijų portfelį naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (toliau – ETF), kurie leidžia investicijų portfelį išskaidyti ne tik tarp akcijų ar obligacijų, bet ir investuoti į kitas turto klases (nekilnojamą turtą, auksą, žaliavas ir pan.).

Konkrečios turto klasės atrenkamos vadovaujantis valdymo įmonės sukurta Momentum investavimo strategija. Investicijų portfelio koregavimas paprastai atliekamas kartą per mėnesį, priklausomai nuo naudojamų strategijos parodymų.