Individualūs sprendimai

Tai kompleksinė paslauga, orientuota į kiekvieną klientą individualiai. Ji apima investavimo strategijos formavimą atsižvelgiant į individualius kliento investavimo tikslus, rizikos toleranciją, finansinę situaciją, investavimo horizontą ir pan.  Kruopščiai įvertinus visus paminėtus kriterijus, klientui yra sudaromas individualus investicinis planas, pasiūloma priimtiniausia investavimo strategija bei parenkamas efektyviausias investavimo būdas užsibrėžtiems tikslams pasiekti (finansinių priemonių, tarpininkų parinkimas ir pan.).

Kiekvieną mėnesį klientui yra pateikiama pasirinktos investavimo strategijos rezultatų suvestinė, taip pat jis turi galimybę visuomet gauti profesionalias konsultacijas investicijų bei finansų rinkų klausimais iš profesionalių investicijų valdytojų. 

Investicijų valdymo įmonė Synergy Finance, įvertinusi investuotojo investavimo tikslus, rizikos toleranciją bei finansinę padėtį, siūlo investicinį portfelį formuoti iš trijų sudėtinių dalių:

Saugaus pajamingumo portfelio dalies tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų skirtingų rūšių Europos obligacijų krepšelio pelningumui.   

Siekiant maksimalaus diversifikacinio efektyvumo, ši portfelio dalis investuojama naudojant Europos valstybių bei įmonių obligacijų indeksus sekančius biržoje prekiaujamus fondus (ETF). Susiklosčius palankiai finansų rinkų situacijai pasiliekama galimybė investuoti ir į kitų regionų (ne Europos) obligacijas (pvz. JAV), tačiau bet kokiu atveju Europos obligacijos turi sudaryti ne mažiau kaip 50% pasyvaus pajamingumo portfelio dalies.

Tikslinė pasyvaus pajamingumo portfelio (diversifikuoto obligacijų krepšelio) alokacija: 

 • 20-40% – Europos valstybių obligacijos
 • 20-40% – Europos investicinio reitingo įmonių obligacijos
 • Iki 30% – Besivystančių rinkų (viso pasaulio) obligacijos
 • Iki 20% – Europos aukšto pajamingumo (spekuliatyvaus reitingo) įmonių obligacijos

Strategiškai obligacijų portfelį pozicionuojant į aukštesnio pajamingumo valstybines bei įmonių obligacijas, tikėtina vidutinė metinė pasyvaus obligacijų portfelio grąža, pagal esamą rinkos situaciją, gali siekti 1-2% didesnesnį nei indėlių pajamingumą.

Rizika

Kadangi tikimybė, jog investicinio reitingo emitentas 5 metų bėgyje taps nemokus nesiekia 1% (Standard & Poor's Global Market Intelligence report, 2016), o besivystančių rinkų obligacijų indeksas per beveik 30 metų laikotarpį neturėjo nė vieno neigiamo 60 mėnesių periodo, didžiausias rizikos šaltinis pasyvaus pajamingumo portfelio dalyje kyla iš spekuliatyvaus reitingo obligacijų, kuriose įsipareigojimų nevykdymas sisteminių šokų metu (pvz. 1990, 2001, 2009) gali siekti apie 10%.

Analizuojant 12 mėnesių rezultatus, stambaus mąsto krizių periodais rizikingiausių obligacijų indekso vertė krisdavo 30% ir daugiau, taigi šios (didelės rizikos) obligacijų dalis saugaus pajamingumo portfelyje turėtų sudaryti ne daugiau 10-20%.

Saugaus pajamingumo portfelį (obligacijų krepšelį) paskirsčius pagal pateiktas gaires bei naudojant istorinius obligacijų indeksų duomenis sumodeliavus portfelio vertės kitimo simuliaciją (2006-2016 periodui) galime teigti, jog:

 • tikimybė, kad saugaus pajamingumo obligacijų krepšelis 60 mėnesių periode patirs nuostolį yra minimali (tokio atvejo per pastaruosius 20 metų nepasitaikė);
 • tikimybė nuostolį patirti bet kuriame 12 mėnesių periode nesiekia 15%;
 • blogiausias 12 mėnesių rezultatas buvo užfiksuotas 2008 metais, kuomet obligacijų krepšelio vertės pokytis per metus buvo lygus -7.4%;
 • standartinėse rinkos situacijose nagrinėjamo obligacijų krepšelio kritimai nesiekdavo -5%.

Pasyvaus pajamingumo pozicijos išpildymas efektyviausiai įgyvendinamas investuojant per obligacijų indeksus sekančius biržoje prekiaujamus fondus (ETF) arba Synergy Finance Europos obligacijų fondą.

Pagrindinis globalios taktinės turto alokacijos tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų rizikingų turto klasių pelningumui, tačiau jį pasiektų su mažesniais svyravimais ir seklesnėmis korekcijomis nuo aukščiausio vertės taško. Šios portfelio dalies investicinių sprendimų priėmimui naudojama su beveik 40 metų laikotarpį apimančiais pagrindinių turto klasių istoriniais duomenimis sumodeliuota bei ištestuota ir periodiškai atsinaujinanti investavimo strategija, kuri teigiamą investicijų grąžą 5 metų perioduose sugeba generuoti nepriklausomai nuo ekonominio ciklo stadijos.

Ši taktinės turto alokacijos koncepcija buvo aprašyta bei pristatyta Lietuvos bei tarptautinėse konferencijose, o jos pagrindu 2015 metais Synergy Finance fondų valdytojo dr. Luko Macijausko apginta daktaro disertacija buvo pripažinta geriausia Lietuvoje (Ekonomika) ir įteiktas LR prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanojimas.

Žemiau pateikiamos taktinės turto alokacijos portfelio išskaidymų aibę sudarančios turto klasės bei jas reprezentuojantys ETF:

 • JAV akcijos [SPDR S&P 500 ETF Trust, Vanguard Value ETF, Vanguard Small-Cap Value ETF]
 • Išsivysčiusių rinkų akcijos – išskyrus JAV [Vanguard FTSE Developed Markets ETF]
 • Besivystančių rinkų akcijos [Vanguard FTSE Emerging Markets ETF]
 • JAV obligacijos [Vanguard Total Bond Market ETF]
 • Trumpalaikės JAV obligacijos [Vanguard Short term Bond Market ETF]
 • Žaliavos [iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust]
 • Auksas [SPDR Gold Shares]
 • Nekilnojamasis turtas [Vanguard REIT ETF]

 Pajamingumo ir rizikos modeliavimo su istoriniais duomenimis rezultatai

 Remiantis simuliacinio modeliavimo rezultatais su pagrindinių turto klasių duomenimis, turime pakankamai statistinio pagrindo teigti, jog:

 Synergy Finance taktinės turto alokacijos strategija ilguoju laikotarpiu generuoja aukštesnį nei pagrindinių turto klasių krepšelio pelningumo ir rizikos santykį.

 • Beveik 60% atvejų taktinės turto alokacijos strategijos 12 mėnesių rezultatas (įskaitant valdymo kaštus) lenkia lygių proporcijų krepšelį (be mokesčių). Tuo tarpu portfelio vertės korekcijų gylis 12 mėnesių perioduose apie 70% atvejų yra mažesnis.
 • Remiantis simuliacinio portfelio rizikos modeliavimo rezultatais, nuostolio tikimybė 12 mėnesių perioduose nesiekia 30%, kur tiek normaliomis rinkos sąlygomis, tiek sisteminių šokų metu, vertės kritimai siekdavo -15%.
 • tikimybė, kad taktinės turto alokacijos pozicija 60 mėnesių periode patirs nuostolį yra minimali (tokio atvejo per pastaruosius 30+ metų nepasitaikė);

Taktinės turto alokacijos pozicijos išpildymas efektyviausiai įgyvendinamas investuojant į Synergy Global Allocation ir/arba Synergy Global Momentum fondus.

Aukšto pajamingumo portfelio dalies tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje generuotų geresnį 5-7% didesnį nei indėlių pajamingumą.

Siekiant maksimalaus diversifikacinio efektyvumo, ši portfelio dalis paskirstoma tarp trijų strateginių krypčių: privačios skolos, komercinio nekilnojamojo turto vystymo/nuomos bei investavimo į alternatyvios energetikos projektus.

Privati skola - pasitelkiant tikslines įmones bei sutelktinio finansavimo platformas suformuojamas ypač plačiai išskaidytas aukšto pajamingumo paskolų portfelis:

 • pagal finansavimo tipus: faktoringas su draudimu, autolizingas, apyvartinės lėšos su hipoteka, NT renovacijos finansavimas, tarpinis (angl. bridge) finansavimas ir t.t.
 • pagal finansavimo terminą: nuo kelių savaičių iki 24 mėn. su orientacija didžiąją paskolų portfelio dalį įdarbinti trumpesnėse nei 12 mėnesių termino finansavimo nišose.
 • pagal geografiją: aukštesnio pajamingumo šalys (Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija ir t.t.);

Nors ir alternatyvaus finansavimo sektorius yra palyginti jaunas, savo charakteristikomis jis yra panašus į smulkaus ir vidutinio verslo aukščiausio rizikingumo paskolas. Remiantis Tarptautinio Valiutos Fondo duomenimis, šio sektoriaus neveiksnių paskolų apimtys Centrinėje ir Pietryčių Europoje sisteminio šoko periodu 2010 metais siekė iki 20% (žr. žemiau esantį pav.).

Siekiant minimizuoti neveiksnių paskolų rizikos potencialą, alternatyvaus finansavimo portfelis formuojamas taip, jog bent 75% investicijų būtų įdarbintos trumpo laikotarpio (iki 12 mėn.) paskolose, iš kurių absoliuti dauguma turi pirmos eilės nekilnojamojo turto užstatus (LTV iki 75%) bei kitas užtikrinimo priemones. Atsižvelgiant į privačios skolos, kaip alternatyvaus finansavimo turto klasės charakteristikas ir portfelį formuojant pagal Synergy Finance taikomą daugiakriterinį rizikos minimizavimo algoritmą:

 • Didžiausias trumpalaikis vertės kritimas 12 mėnesių perioduose neturėtų viršyti -30%.
 • Tikimybė patirti nuostolį bet kuriame 5 metų periode yra minimali.

Alternatyvaus aukšto pajamingumo pozicijos išpildymas efektyviausiai įgyvendinamas investuojant į Europos sutelktinio finansavimo fondą. Esant poreikiui privačios skolos pozicija praplečiama įtraukiant ir kitus į šią turto klasę investuojančius Europos investicinius fondus.


Diversifikacinė sinergija

Pasitelkiant skirtingas turto klases ilguoju laikotarpiu galima pasiekti geresnį bendro portfelio pelningumo ir rizikos santykį. Svarbu atkreipti dėmesį, jog formuojant investicijų portfelį būtina turtą paskirstyti per kuo daugiau skirtingų turto klasių, kurios savo ruoštu dar yra išskaidytos ir per skirtingas šalis, regionus, sektorius, vertės kitimo priežastingumą ir t.t.

Remiantis tyrimais ir gerąja praktika, portfelį patartina sudaryti iš kuo mažesnės (idealiu atveju neigiamos) koreliacijos pozicijų, t. y. tokių turto klasių ar finansinių instrumentų, kurių verčių kitimo tendencijos skirtingose rinkos ar ekonomikos ciklo stadijose reikšmingai skiriasi. IV skyriuje aprašytų investicinių krypčių tarpusavio koreliacijos pateikiamos žemiau esančioje lentelėje.

Kaip galima matyti iš aukščiau pateiktos lentelės, koreliacijos koeficientai, tarp Synergy Finance rekomenduojamo Europos obligacijų krepšelio, taktinės turto alokacijos koncepcijos bei aukšto pajamingumo sprendimo naudojant paskolų krepšelį, yra artimi nuliui. Tai suteikia reikšmingą statistinį pagrindą teigti, jog portfelį formuojant iš šių investicinių temų, galima pasiekti stiprų diversifikacijos efektą.

Pagrindinė informacija apie įsipareigojimų investuotojams apsaugą

Indėlių ir investicijų draudimas