Synergy Finance investavimo filosofija

Nuo pat Synergy Finance įkūrimo 2008 metais judėjome viena kryptimi - siekėme kurti tokias investavimo paslaugas ir produktus, kuriais naudotis galėtų ne tik esami ir būsimi klientai, bet ir patys būtume pasirengę į juos nukreipti tiek savo asmenines, tiek įmonės lėšas. Norėjome sukurti tokią investavimo metodiką, kurios pagalba galėtume nuosekliai ir be didelių  kritimų iki pat pensijos sistemingai auginti savo ir klientų kapitalą.

Šiai vizijai įgyvendinti visų pirma turėjome objektyviai suformuoti savo lūkesčius, kurių būtų galima tikėtis investuojant ilguoju laikotarpiu. Todėl pradiniame etape didžiąją laiko ir resursų dalį buvome paskyrę nuodugniai finansų rinkų istorijos studijai. Buvo būtina ne tik teisingai įsivertinti istorines pagrindinių turto klasių pelningumo ir rizikos normas, bet taip pat identifikuoti veiksnius, kurie daro didžiausią įtaką rinkų tendencijoms.

Efektyvus investavimas 

Remdamiesi mokslinių tyrimų išvadomis, investicijas valdome derindami šiuos du principus:

Nagrinėdami ir sistemindami mokslinėje literatūroje pateikiamų tyrimų išvadas, pastebėjome, jog dominuoja pagrįsta nuostata, kad rinkos didžiąją laiko dalį yra efektyvios, t.y. nesvarbu kokias metodikas naudosite - sugeneruoti aukštesnę nei rinkos vidurkis grąžą ilgainiui nepavyks. Šią prielaidą patvirtina ir eilė mokslinių studijų, nagrinėjančių investicinių fondų efektyvumą, kurių dauguma pripažįsta, jog absoliučiai daugumai tradicinių konkrečias akcijas ar obligacijas atrinkinėjančių fondų, savo palyginamųjų indeksų taip ir nepavyksta.

Vis dėlto, jeigu trumpalaikiai (kelių dienų ar mėnesių) svyravimai primena atsitiktinį procesą, tai ilgesnėje distancijoje tam tikrais periodais pasitaiko gerokai reikšmingesni nukrypimai nuo ilgalaikių normų (finansiniai burbulai ir didelės krizės) nei būtų galima tikėtis vadovaujantis efektyvios rinkos koncepcija. Investuotojų elgseną tyrinėjanti ekonomikos kryptis (angl. behavioral finance) tokias "efektyvumo seklumas" aiškina žmogiškuoju faktoriumi. Čia kalbama apie tai, jog iš prigimties būdami iracionalūs, rinkos dalyviai yra linkę tam tikrais periodais situaciją vertinti neadekvačiai, dėl ko rinkose susidaro sąlygos kilti visuotinei euforijai ar panikai. Tokiais periodais efektyvios rinkos koncepcija stringa ir remiantis kiekybiniais tyrimais šį ne efektyvumą galima išnaudoti siekiant geresnio pelningumo ir rizikos santykio (plačiau apie tai skaitykite čia).