Investicinių bendrovių valdymas

Lietuvoje galiojantis kolektyvinių investavimo subjektų teisinis reguliavimas nustato atitinkamų investicinių fondų ar investicinių bendrovių ir jų valdytojų veiklos formas, steigimosi pagrindus, veiklos leidimų ar licencijų išdavimo sąlygas, privalomą pateikti informaciją investuotojams ir t.t. Minėtieji kolektyvinio investavimo subjektai gali būti skirti informuotiesiems investuotojams, profesionaliesiems investuotojams, būti suderintojo arba specialiojo tipo.

Šalyje dažniausi ir palankiausią teisinio reglamentavimo pagrindą turi kolektyvinio investavimo subjektai, veikiantys pagal IISKISĮ. Kolektyvinio investavimo subjektas pagal IISKISĮ gali veikti įsteigto investicinio fondo arba investicinės bendrovės forma. Investiciniai fondai ar investicinės bendrovės savo esme taip pat gali būti atvirojo arba uždarojo tipo.

Kolektyvinio investavimo subjektams Lietuvoje taikomas itin palankus mokestinis režimas - investicinio fondo pajamos pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą neapmokestinamos.

Kai investicinė bendrovė gauna Lietuvos banko leidimą veiklai pagal IISKISĮ ir ji pripažįstama kolektyvinio investavimo subjektu, jai taikomas toks pat mokestinis režimas kaip ir investiciniam fondui. Taip kolektyvinio investavimo subjekto (gavusio kolektyvinio investavimo subjekto veiklos leidimą) valdymo paslaugos neapmokestinamos PVM.

2014 metais Synergy Finance įsteigė pirmąją Lietuvoje pagal IISKISĮ veikiančią investicinę bendrovę ir šiuo metu jau valdo 13 įvairių tipų fondų bei investicinių bendrovių, kurių bendras turtas siekia apie 90 mln. EUR.