Apyvarta ir palaikymo/pasipriešinimo lygiai

Įžvalgos / 2010-06-11

Skaitant pranešimus tiek Investuok žurnalo skaitytojams, tiek ir Investuotojų asociacijos nariams dažnai pateikdavau tam tikrus grafikus, kuriuose įvardindavau labai svarbius palaikymo arba pasipriešinimo lygius. Dažniausiai šie lygiai būdavo nustatomi tiesiog naudojant grafiką bei pasirenkant vieną iš paskutiniųjų kainos pikų arba dugnų. Kaip pavyzdžiui žemiau yra pateikiamas iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund (FXI) grafikas, kuriame kaip esminis palaikymas pavaizduotas horizontalia pilka linija. Šio lygio svarbumą galima būtų interpretuoti labai paprastai: jei kaina staiga smunka žemiau minėto lygio, visi investuotojai iki vieno, kurie įsigijo analizuojamą fondą virš pilkos linijos, turi nuostolingą poziciją. Ir kuo daugiau buvo suprekiauta virš šio lygio, tuo rimtesnis lygis tai yra, nes dalyvaujančių skaičius yra didesnis.

Tačiau analizuojant tik paprastą fondo kreivę neįmanoma pasakyti, ar ties pilka linija iš tikrųjų susikaupė daug apyvartos, t.y. buvo didelis dalyvavimas. Tam reikia smulkiau pastudijuoti grafiką, o konkrečiai pasižiūrėti į vadinamą "Volume by price". Taigi žemiau yra pateikiamas to pačio FXI fondo savaitinis "candle" grafikas, su kairėje pusėje esančiais apyvartos stulpeliais, kurie parodo kiek buvo suprekiauta ties skirtingais kainos lygiais. Kaip matome, maždaug 37 ir 45 JAV dolerių ribose susikaupusi apyvarta yra daug didesnė, nei tarkime kituose lygiuose, o tai tik patvirtina tą faktą, jog šiuose lygiuose investuotojų dalyvavimas buvo labai didelis. Artimiausiu metu horizontali žalia linija turėtų veikti kaip palaikymo lygis, tuo tarpu raudona linija - kaip pasipriešinimo. Atitinkamai jei kaina smunka žemiau žalios linijos, ji tampa pasipriešinimu, o jei kaina pakyla virš raudonos - ji tampa palaikymu.

Taigi toks paprastas būdas gali padėti gana tinksliai nustatyti  zonas, kur galima tikėtis tam tikrų stotelių, kainos atšokimų ar apsigręžimų. Aukščiau pateiktas grafikas yra paimtas iš www.freestockcharts.com.