Ar JAV akcijos šiuo metu yra pigios?

Įžvalgos / 2012-04-04

Labai dažnai tenka išgirsti klausimus - "Ar šiuo metu akcijos yra pigios? Ar dabar geras momentas investuoti? ir pan. Į tokius klausimus dažniausiai vienareikšmiško atsakymo nebūna, nes gali skirtis žmonių lūkesčiai bei investavimo horizonas. Tačiau vertinant ilgalaikę perspektyvą yra keli gana paprasti indikatoriai, kaip galima būtų įsivertinti akcijų rinkos dabartinę situaciją.

Vienas iš tokių indikatorių būtų P/E10 rodiklis. Per pakankamai ilgą JAV akcijų rinkos istoriją (nuo 1870 metų) šio rodiklio vidutinė reikšmė buvo 14.3 - 17.2 ribose. Taigi, rodikliui esant šiuose rėmuose galima būtų teigti, kad JAV akcijų rinka yra įvertinta "normaliai". Rodiklio reikšmei esant virš 20.8 punktų rinka laikoma "pervertinta". Tuo tarpu rodikliui esant žemiau 11 punktų - "neįvertinta". Be abejo, pateikti skaičiai yra tik indikatyvūs, juos naudojant priiminėti trumpalaikių sprendimų nereikėtų, tačiau jie padeda susidaryti gerą vaizdą, kokia šiuo metu yra situacija.

Analizuojant dabartinę situaciją matome, kad paskutinis P/E10 rodiklis yra lygus 22.2. Taigi galima būtų teigti, kad JAV akcijos šiuo metu yra "pervertintos" (žiūrėti žemiau pateiktą grafiką).

Be abejo, dabar kiekvienas turėtų paklausti "O ką tai reiškia?". Labai geros knygos apie akcijų ir nekilnojamo turto burbulus autorius Robert Schiller pabandė atsakyti į šį klausimą. Jis nusprendė pasižiūrėti, kokie būdavo vidutiniai sekančių 20 metų JAV akcijų indekso realūs metiniai pokyčiai atsižvelgiant į P/E10 rodiklio dabartinę situaciją. Jo darbo vaisiai yra pateikiami toliau esančiame grafike (smulkiau apie tai galima pasiskaityti paspaudus toliau pateiktą nuorodą: Price-Earnings Ratios as a Predictor of Twenty-Year Returns).

Kaip matome, yra gana aiški neigiama priklausomybė tarp esamo P/E rodiklio ir sekančių 20 metų realios JAV akcijų indekso grąžos, t.y. jei P/E rodiklis yra mažas, galima tikėtis geresnių rezultatų, tuo tarpu P/E rodikliui didėjant - tikėtini sekančių 20 metų vidutiniai pelningumai mažėja. Vertinant dabartinę sitauciją pagal istorinius duomenis matome, kad sekančių 20 metų realus vidutinis metinis pokytis turėtų svyruoti nuo -3% iki +1%.

Tuo tarpu pats geriausias momentas investuoti ilgam laikotarpiui yra tada, kai P/E10 rodiklio reikšmė yra žemiau 10. Tokiu atveju per sekančius 20 metų galima tikėtis realios vidutinės metinės grąžos 3 - 13% intervale.