Besivystančių rinkų akcijos: 12 mėnesių pokytis lygus -20%, ko laukti toliau?

Įžvalgos / 2012-05-22

2012 metų kovo mėnesio pabaigoje man teko skaityti pranešimą apie besivystančių rinkų akcijas Investuotojų asociacijos nariams: "Investavimas į besivystančias rinkas". Tuo metu padariau kelias išvadas: visų pirma, vertinant pagal 10 metų slenkantį metinį pelningumą besivystančių rinkų akcijos yra sąlyginai brangios (jos buvo viena iš geriausių pastarojo dešimtmečio turto klasių), tačiau vertinant pagal ekonomikos augimo potencialą, ekonomikų stiprumą, santykinius rodiklius, tai šio regiono akcijos pasirodė patrauklesnės nei išsivysčiusio regiono.

To pačio pranešimo metu, kaip galimą pildymosi signalą nurodžiau slenkantį 12 mėnesių pokytį. Kadangi nuo pranešimo dienos besivystančių rinkų akcijos dar kažkiek pasikoregavo, šiuo metu 12 mėnesių pokytis praktiškai pasiekė -20%. Vertinant bendrai, tai dar nėra labai didelis ekstremumas (pavyzdžiui, per Azijos krizę ar 2008 metų kredito krizę besivystančių rinkų akcijų 12 mėnesių pokytis buvo pasiekęs -60%). Tačiau tokia situacija tikrai turėtų atrodyti daug patrauklesnė tiems investuotojams, kurie į šią rinką žvelgia kaip į patrauklią, bei galvoja į ją investuoti. Žemiau pateikiu besivystančių rinkų akcijų indekso grafiką nuo 1989 metų kartu su šio indekso slenkančiu 12 mėnesių pokyčiu.

Taigi, iš viso per analizuojamą laikotarpį buvo 6 kartai, kai 12 mėnesių pokytis tapdavo mažesnis nei -20% (1995, 1996, 1998, 2000, 2003 ir 2009 metais). Tačiau iš minėtų 6 kartų, tik vienu atveju per sekančius 12 mėnesių buvo užfiksuotas nuostolis (2000 metai, -10%). Be abejo, tai dar nereiškia, kad šį kartą negali būti nuostolio. Esminis dalykas, kad tokia situacija statistiškai yra palankesnė investuoti ilgam laikotarpiui nei po gero periodo (dauguma investuotu mąsto kaip tik priešingai). Plius, kaip galima pastebėti iš žemiau pateikto grafiko, iš 6 kartų net 4 kartus 12 mėnesių bėgyje būdavo pasiekiama žemesnė kaina nei periodo pradžioje, taigi trumpalaikių nuostolių jokiu būdu nepavyks išvengti.

Šiame straipsnyje nebuvo kalbama apie tolimesnes akcijų rinkų perspektyvas, kurios daugeliui gali atrodyti ganėtinai prastos. Tiesiog buvo norima visiems priminti, kad yra ypač paprastas metodas, kaip galima įsivertinti sąlyginai geresnį investavimo periodą. Kaip matėme, net tokios didelės krizės metu, kaip kad buvo 2008 metais, šio rodiklio parodymas buvo ganėtinai geras momentas investuoti (nereikia tikėtis, kad bus investuojama pačiame dugne), o po 12 mėnesių besivystančių rinkų akcijų indekso pokytis siekė +16.92%.

P.S. be abejo, idealiausia būtų sulaukti 60% korekcijos, taip besivystančių rinkų akcijų indeksas pasiektų 2009 metų dugną, 10 metų slenkantis metinis pokytis priartėtų prie 0%, P/E rodiklis pasiektų 6-8, visi būtų supanikavę, tačiau niekas negali pasakyti ar tai įvyks, tuo labiau kada...