Hyperinflation nation

Įžvalgos / 2009-08-09

Visų pirma noriu padėkoti vienam kolegai už atsiųstą šių trumpų video nuorodą. Man visi trys video pasirodė tikrai naudingi ir įdomūs. Taip pat manau, kad Jums jie irgi turėtų patikti. Juose galima pamatyti, kaip ponas Bernanke kalbėjo prieš kelis metus (kai apie Credit Crunch dar niekas nešnekėjo) ir kas galiausiai įvyko. Galima susipažinti su Zimbabvės situacija, kuri tikrai nėra pavydėtina. Man ypač užstrigo tuščios parduotuvių lentynos ir manau, kai kuriems lietuviams tai gali sukelti tam tikrų asocijacijų. Na ir galiausiai trumpai pristatomas judėjimas, paruošęs šią medžiagą. Kaip matome, ir JAV yra susirūpinusių šia problema žmonių.