OECD lydintys indikatoriai ir akcijų rinka

Įžvalgos / 2010-04-12

Kurdami investavimo strategijas, fondų valdytojai remiasi įvairiomis teorijomis ir metodais. Investuojant trumpuoju laikotarpiu arba kitaip tariant spekuliuojant tikintis uždirbti iš trumpalaikių svyravimų rinkose, dažniausiai naudojama techninė analizė. Investuojant ilgesniam periodui dažniausiai vadovaujamasi fundamentalios analizės principais. Tačiau vienas iš didžiausių galvos skausmų valdytojams yra momento, kada pirkti ar parduoti parinkimas. Kaip žinia nepakanka vien tik nustatyti strategiškai patraukliausią investicijoms rinką, reikia nustatyti ir geriausią momentą tam daryti. Nieko naujo, jog kol kas Kinija tiesiog siurbia investicijas už tai atsilygindama didesne nei kitur investicine grąža. Tačiau jeigu Jūsų analizė 2007 metais parodė, jog Kinija yra geriausia vieta nukreipti kapitalą, turbūt sutiksite, jog investuoti tuo metu laikas nebuvo pats geriausias. Be abejo sprendimo įgyvendinimo momentui parinkti galime naudoti tą pačia techninę analizę, bet šiame straipsnyje daugiau vietos skirsime fundamentui.

Nagrinėjant makroekonominius reiškinius kaip galimą įrankį, kuris padėtų nustatyti geriausią metą investuoti, o idealiu atveju perspėti apie galimą nuosmukį, neatsitiktinai susidūrėme su "Lydinčių indikatorių" sąvoka. Iš esmės studijos šioje srityje vykdomos jau kelis dešimtmečius ir tuo užsiimančių grupių yra tikrai ne viena. Pagrindinis tikslas ir idėja yra ieškoti makroekonominių rodiklių, kurių parodymai galėtų perspėti apie bendros ekonominės tendencijos galimus apsisukimo taškus. Organizacija OECD yra viena iš grupių, kurios savo veikloje nagrinėja verslo ciklus ir stadijas bei turi išvedusi lydinčių indikatorių indeksus (toliau CLI). Žemiau pateikiamas paveikslas, kuriame pavaizduoti JAV, Euro zonos bei Kinijos lydinčių indikatorių grafikai.

Per pastaruosius 26 metus JAV ekonomika pergyveno dvi recesijas. Likęs pasaulis taip pat patyrė didesnius ar mažesnius nuosmukius šiais periodais. Kadangi lydintys indikatoriai reprezentuoja verslo ciklo būseną, ne visada krentančios jų reikšmės lemdavo didelius kritimus akcijų rinkose. Tačiau ekonomikos išsipūtimo ar nuosmuskio mąstą šie indeksai puikiai reprezentuoja. Principas čia paprastas ir aiškus: kuo smarkiau augome, tuo smarkiau ir susitrauksime. Kaip matome iš aukščiau pateikto grafiko, ekonomikos "išsipūtimas" prieš recesijas būdavo didžiausias. Taip pat turbūt pastebite, jog lydintys indikatoriai kristi pradėdavo gerokai ankščiau nei prasidėdavo oficiali recesija. Būtent šie momentai, kai lydinčių indikatorių indeksų reikšmės keičia kryptį, gali būti naudojami įgyvendinant investicinius sprendimus. Nors OECD šių indeksų reikšmes skelbia su daugiau nei dviejų mėnesių pavėlavimu, investuotojai vis tiek gali jais sėkmingai pasinaudoti.

Vienas iš paprasčiausių būdų kaip išnaudoti šį lydinčių indikatorių indeksą yra tiesiog: kai jo reikšmė pradeda kristi - parsiduoti akcijas ir nieko nedaryti. Agresyvesnio charakterio investuotojams būtų galima pasiūlyti pasinaudoti svertu: CLI kylant, laikyti akcijas su x kartų svertu. Na ir tarpinis variantas galėtų būti toks: CLI kylant pinigus laikyti investavus į akcijas, tačiau kai CLI pradeda kristi, akcijas parsiduoti ir pinigus dėti į indėlius arba obligacijas.

Žemiau pateiktame paveiksle matome, kaip būtų kitusi portfelio vertė valdant skirtingomis strategijomis.

Per pastaruosius 33 metus akcijų indekso S&P 500 metinė grąža (Compounded Annual Growth Rate (CAGR)) - siekė 7.38%, tuo tarpu pasinaudojant 2 kartų svertu kai CLI kyla, o CLI krentant laikant grynus pinigus, būtų galima pasiekti 9.09% CAGR. Geriausias rezultatas įskaitant riziką, būtų pasiektas CLI indeksui krentant pinigus laikant indėlyje arba obligacijose (teste naudojome 2.5% metinių palūkanų), o CLI kylant - pinigus investuoti akcijose. Vadovaujantis tokia strategija CAGR ir standartinio nuokrypio santykis yra didžiausias (didžiausia grąža su mažiausia rizika). Kadangi OECD indeksų reikšmes skelbia su maždaug 2.5 mėn. pavėlavimu, mes paprastumo dėlei naudojome 3 mėnesių užvėlavimą interpretuojant CLI reikšmes. Kitaip tariant traktavome, jog tarkim sausio mėnesio CLI reikšmę sužinome tik balandžio mėnesį.

Taigi apibendrinant galima teigti, jog OECD lydinčių indikatorių indeksai yra naudingas įrankis, padedantis identifikuoti verslo ciklo stadiją. Žinant kur randasi verslas ir kartu visa ekonomika galime priimti geresnius sprendimus investuojant, todėl yra naudinga savo naudojamas ilgalaikio investavimo strategijas praturtinti lydinčių indikatorių parodymais.

Populiariausi lydintys indikatoriai arba indeksai:

OECD CLI - Composite Leading Indicators

Conference Board index of Leading Indicators

ECRI (Economic Cycle Research Institute) - leading indexes (mokama)

Pirkimo vadybininkų indeksas (PMI - Purchasing Managers Index)

ISM pirkimo vadybininkų indeksas (ISM Manufacturing/Non-manufacturing index)

Verslo bei vartotojų sentimento indeksai (IFO Business Climate, ZEW economic sentiment, Consumer Confidence indicators)