Pagrindinių turto klasių vidutiniai metiniai slenkantys pelningumai

Įžvalgos / 2011-10-06

Praėjo dar vienas pakankamai įtemptas mėnuo pasaulinėse finansų rinkose. Praėjusį mėnesį išskyrėm dvi turto klases: auksą - kaip daugiausiai per pastaruosius 10 metų pabrangusią, ir JAV dolerį - kaip prasčiausius rezultatus sugeneravusią. Rugsėjo mėnesį įvyko labai keistas dalykas - auksas gana ženkliai pasikoregavo (-11.15%), tuo tarpu JAV doleris buvo viena iš nedaugelio turto klasių, kuri pabrango (+5.98%).

Toliau pažvelkime, kaip pagal 2011 metų rugsėjo mėnesio uždarymo kainas išsidėstė mūsų analizuojamų turto klasių 10 metų vidutiniai metiniai slenkantys pelningumai: 1] auksas +19.45%; 2] JAV obligacijos +5.79%; 3] Žaliavos +2.29%; 4] JAV akcijos -0.02% ir 5] JAV doleris -3.61%. Žemiau kaip tik rasite pagrindinių turto klasių 10 metų vidutinių metinių slenkančių pelningumų grafikus.

Šį kartą smulkiau pažvelgsime į JAV dolerio istorinį kainos grafiką bei 10 metų vidutinį metinį slenkantį pelningumą. Kaip pastebėsime iš žemiau pateikto grafiko, JAV dolerio vidutinis metinis slenkantis pelningumas yra linkęs svyruoti maždaug nuo -5% iki +5%. Prieš 2 mėnesius jo reikšmė buvo pasiekusi -4.69%, t.y. labai artima istoriniam minimumui. Esant tokiai situacijai galima būtų užduoti klausimą: kas yra labiau tikėtina, ar tai, kad JAV doleris dar toliau smuks, ar visgi, kad jis pradės konsoliduotis, o gal netgi brangti? Aš asmeniškai būčiau linkęs statyti ant antrojo varianto. Taip pat iš žemiau pateikto grafiko labai gerai galima pastebėti, kad JAV dolerio 10 metų vidutiniam metiniam slenkančiam pelningumui pasiekus -4% ribą, JAV doleris po kažkiek laiko pereidavo į ilgalaikio kilimo ciklą. Pirmu atveju JAV dolerio brangimas truko maždaug 5 metus (nuo 1980 iki 1985 metų), kurio metu jis užaugo maždaug 100%. Tuo tarpu antru atveju valiutos brangimas truko irgi 5 metus (nuo 1995 iki 2000 metų), kurio metu JAV dolerio kainos pokytis siekė maždaug +50%. Ar šį kartą išvysime kažką panašaus? Tiksliai pasakyti negali niekas, tačiau jei taip įvyks, manau stebėtis visai nereikėtų.