Pasaulinis akcijų indeksas vakar pasikoregavo apie 3%

Įžvalgos / 2013-06-21

Pasaulinis akcijų indeksas MSCI All Country World Index vakar pasikoregavo šiek tiek daugiau nei 3% ir tai buvo didžiausias pastarųjų vienerių metų indekso nuosmukis. Kas įtakojo tokią ženklią indekso korekciją?

Visą istoriją galima būtų pradėti nuo gegužės 21 dienos, kai JAV centrinio banko vadovas Ben Bernanke užsiminė apie planus sumažinti kiekybinio skatinimo mastą. Ką tai reiškia? Esminis principas, kaip tai vyko iki tol - JAV centrinis bankas kiekvieną mėnesį supirkinėjo po 85 mlrd. JAV dolerių vertės valstybinių bei su būsto paskolomis susietų obligacijų. Tokie veiksmai natūralu, kad sukūrė paklausą obligacijoms, o tai padėjo palaikyti didesnes obligacijų kainas (mažesnes palūkanas). Tik užsiminęs apie skatinimo pabaigą, jis rinkai pasiuntė žinutę, kad ta paklausa po truputi bus mažinama (kas įdomiausia, kad jo žodžiais skatinimo ekonomikai kaip ir nebereikia, nes ji atsigauna). Mažesnė obligacijų paklausa dažniausiai reiškia mažesnę jų kainą, o tai savo ruožtu reiškia didesnes palūkanas (tarkime 10 metų trukmės JAV valstybinių obligacijų pelningumas nuo gegužės 21 dienos padidėjo nuo 1.94% iki 2.42%, t.y. 26% padidėjimas).

Kaip didėjančios palūkanų normos įtakojo kitų turto klasių kainas? Žemiau pateikiamame paveiksle galima matyti visas pagrindines turto klases ir kaip joms sekėsi nuo gegužės 21 dienos.

20130621 Pagrindines turto klases

Kaip matome per analizuojamą laikotarpį visos pagrindinės turto klasės patyrė vienokius ar kitokius nuostolius. Geriausiai sekėsi žaliavoms (GSG), kurių nuostolis tesiekė 2%. Tą galima būtų paaiškinti tuo, kad didėjančios palūkanos iš dalies reiškia ir didesnės infliacijos lūkesčius, o didėjanti infliacija dažniausiai teigiamai koreliuoja su žaliavų kainomis.

Tuo tarpu prie prasčiausiai pasiroždžiusių turto klasių patenka besivystančių rinkų akcijos (VWO) ir JAV nekilnojamas turtas (VNQ), kurios per analizuojamą mėnesį pasikoregavo šiek tiek daugiau nei 15%. Besivystančių rinkų akcijoms didžiausią smūgį sudavė stipriai smunkančios vietinių valiutų vertės JAV dolerio atžvilgiu (JAV dolerio stiprumas buvo juntamas dėl didėjančių palūkanų), tuo tarpu nekilnojamo turto investicijos vėlgi yra gana stipriai priklausomos nuo palūkanų normų, čia ir vėl jų didėjimas dažniausiai neigiamai veikia nekilnojamo turto paklausą bei galiausiai kainas.

Taigi, kaip matome vieno žmogaus keli žodžiai gali sukelti labai daug įvairiausių veiksmų. Visų pirma jie turėjo teigiamą įtaką palūkanų normoms, didėjančios palūkanų normos atitinkamai kažkiek padėjo JAV dolerio kursui, taip pat neigiamai įtakojo visas kitas su palūkanomis susijusias turto klases (obligacijos, dividendinės akcijos, nekilnojamo turto fondai ir pan.).

Jei galvojate, kad pastarojo mėnesio pokyčiai yra labai prasti, siūlome toliau pasižiūrėti į blogiausius pagrindinių turto klasių mėnesinius pokyčius nuo 1972 metų. Kaip galima pastebėti iš žemiau pateikto grafiko, tikrai prastu mėnesiu galima vadinti tada, kai rizikingos turto klasės koreguojasi apie 20 - 30%.

20130621 Blogiausi menesiai

Kaip esamoje rinkos situacijoje sekėsi SF TAA fondui? Atsižvelgiant į tai, kad maždaug 30% investicijų portfelio buvo paskirta JAV nekilnojamo turto pozicijai, nuostolių išvengti nepavyko. Tačiau reikėtų pasidžiaugti, kad kita portfelio dalis buvo investuota į mažiau besikoregavusias turto klases, tokias kaip JAV akcijos (SPY), Europos - Azijos akcijos (VEA) bei obligacijos. Būtent dėl tokios alokacijos SF TAA fondo vertė smuko 8%, ir toks rezultatas yra 3 pagal gerumą tarp analizuojamų turto klasių.