Pranešimas dėl Synergy European Crowdlending Fund vienetų išpirkimo atnaujinimo

Pranešimai / 2021-04-30

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto
investicinio fondo „Synergy European Crowdlending Fund“
Investuotojams

2021 m. balandžio 30 d.
Vilnius

DĖL INVESTICINIO FONDO VIENETŲ IŠPIRKIMO ATNAUJINIMO

Šiuo informuojame, kad UAB „Synergy finance“ valdyba, vadovaudamasi atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Synergy European Crowdlending Fund“ (toliau – Fondas) taisyklių 28 punktu ir prospekto 20.3 punktu, 2021 m. balandžio 30 d. priėmė sprendimą atnaujinti Fondo investicinių vienetų išpirkimą. 

Paraiškos išpirkti Fondo investicinius vienetus, kurios buvo pateiktos iki sprendimo sustabdyti Fondo investicinių vienetų išpirkimą priėmimo (2020 m. gruodžio 14 d.) ir kurios nebuvo atšauktos, bus vykdomos pagal 2021 m. kovo mėn. GAV. Už išpirktus Fondo investicinius vienetus bus atsiskaitoma iki 2021 m. balandžio 30 d. Valdymo įmonė įsipareigoja atlikti pavedimą iki 2021 m. balandžio 30 d., bet negali nustatyti, kada lėšos pasieks Investuotojo sąskaitą ir tai nėra laikoma Valdymo įmonės pavėlavimu sumokėti lėšas. 

Jeigu reikėtų papildomos informacijos dėl šiame pranešime dėstomų aplinkybių, maloniai prašome kreiptis į Luką Macijauską, telefonu +370 671 14450 arba el. paštu info@synergy-finance.com.