Pranešimas dėl Synergy European Crowdlending Fund vienetų platinimo ir išpirkimo stabdymo

Pranešimai / 2020-12-18

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto

investicinio fondo „Synergy European Crowdlending Fund“

Investuotojams

2020 m. gruodžio 18 d.

Vilnius

DĖL INVESTICINIO FONDO VIENETŲ PLATINIMO IR IŠPIRKIMO SUSTABDYMO

Šiuo informuojame, kad UAB „Synergy finance“ (toliau – Valdymo įmonė) valdyba, vadovaudamasi atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Synergy European Crowdlending Fund“ (toliau – Fondas) taisyklių 24.1 punktu ir prospekto 19.2.1 punktu, 2020 m. gruodžio 14 d. priėmė sprendimą sustabdyti Fondo investicinių vienetų platinimą ir išpirkimą. Fondo investicinių vienetų platinimas ir išpirkimas stabdomas iki kol bus atlikti teisiniai veiksmai bei turto vertinimas, leidžiantys objektyviai įvertinti Fondo turimų investicijų vertę.

Fondo taisyklių 25 punkte ir prospekto 19.3 punkte numatyta, kad nuo sprendimo sustabdyti Fondo investicinių vienetų platinimą ir išpirkimą priėmimo momento draudžiama priimti paraiškas pirkti ir išpirkti Fondo investicinius vienetus, atsiskaityti už išperkamus Fondo investicinius vienetus, kuriuos išpirkti buvo pareikalauta iki sprendimo sustabdyti išpirkimą priėmimo. Šiuo pagrindu nebus priimamos paraiškos pirkti ir išpirkti Fondo investicinius vienetus, taip pat nebus atsiskaitoma už išperkamus Fondo investicinius vienetus, kuriuos išpirkti buvo pareikalauta iki 2020 m. gruodžio 14 d.

Jeigu reikėtų papildomos informacijos dėl šiame pranešime dėstomų aplinkybių, maloniai prašome kreiptis į Luką Macijauską, tel. 8 671 14450