SF TAA fondo mėnesinis komentaras (2012 spalis)

SF TAA Fondas / 2012-11-06

Tęsiame SF TAA fondo rezultatų skiltį, kurioje trumpai kiekvieno mėnesio pradžioje aptariame kas vyksta rinkose, bei kaip tai įtakoja fondo rezultatus.

Mėnesio rezultatas: -1.85%
Didžiausias kritimas mėnesio eigoje: -2.72%

Spalis daugeliui turto klasių buvo neigiamas mėnuo. Prasčiausiai ir toliau sekėsi žaliavoms, kurios smuktelėjo apie -4%, kritimą taip pat patyrė ir auksas (-2.94%). Nors, žiūrint globaliai, akcijos (MSCI World indeksas) pastarąjį mėnesį taip pat baigė neigiamoje teritorijoje, vis ryškiau pastebimas investuotojų susidomėjimas EAFE (Europe Australasia Far East) regiono akcijomis. Kitas įdomus veiksnys yra tai, jog pagal spalio viduryje pasirodžiusius OECD skelbiamų aplenkiančių indikatorių parodymus, jau 19 mėnesių besitęsiantis Kinijos ekonomikos augimo lėtėjimas netikėtai  perėjo į atsigavimo fazę.  Taip pat atsižvelgiant į tai, jog lapkritis/gruodis akcijoms būna sėkmingiausi mėnesiai metuose bei į fonde naudojamo inertiškumo modelio parodymus, šį mėnesį tęsiame akcijų dalies portfelyje didinimą.

Kadangi akcijų dalis fondo portfelyje jau perkopė 50%, pasinaudosiu proga ir truputį detaliau pristatysiu kur ir kokiomis proporcijomis akcijos yra paskirstytos. Žemiau pateikiu paveikslą, kuriame pavaizduotas SF TAA fondo turto išskaidymas tarp pagrindinių turto klasių:Taigi, kaip matome, akcijos šiuo metu sudaro kiek daugiau nei pusę viso portfelio. Lyginant tai su SF TAA strategijos testavimų parodymais 1980-2012 periode, dabartinė akcijų dalis portfelyje yra kiek didesnė nei ilgalaikis vidurkis - 35.6%.

Toliau pateikiu akcijų dalies pasiskirstymą pagal sektorius ir pagal šalis.

Kaip matome, didžioji akcijų dalis yra alokuota finansų sektoriuje, o žiūrint pagal šalis beveik pusė akcijų dalies yra nukreipta į JAV rinką. Europos akcijos sudaro apie penktadalį (žali stulpeliai), o BRIC šalys (raudoni stulpeliai) - 6.3%.

Išsamią statistiką bei fondo vienetų kitimo grafiką galima rasti SF TAA rezultatų suvestinėje.

SF TAA Fact Sheet 2012 10