SF TAA fondo mėnesinis komentaras (2013 spalis)

SF TAA Fondas / 2013-11-06

Tęsiame SF TAA fondo rezultatų skiltį, kurioje kiekvieno mėnesio pradžioje trumpai aptariame, kas vyksta finansų rinkose bei kaip tai įtakoja fondo rezultatus.

Mėnesio rezultatas: +2.79%
Pokytis nuo metų pradžios: +6.11%

Veržliai prasidėjęs ruduo spalį savo inercijos neprarado ir akcijos toliau tęsė brangimą. Daugiausiai paaugo JAV akcijos (+4.63%), nekilnojamojo turto sektorius (+4.52%) ir besivystančių rinkų  (+4.34%) akcijos. Vis dėlto, nepasitvirtinus „Juodosios gulbės“ scenarijui ir JAV valdžiai susitarus dėl skolinimosi lubų pakėlimo, toliau prastai sekasi "juodųjų scenarijų instrumentui" auksui, kuris praeitą mėnesį atpigo -0.34%, neigiamą pokytį fiksavo ir žaliavų pozicijos (-1.45%).

Žiūrint į pastarųjų 12 mėnesių pagrindinių turto klasių pokyčius, vis dar matome labai smarkiai ilgalaikes normas viršijančius išsivysčiusių rinkų akcijų rezultatus (EAFE regiono akcijos +27.14%, JAV akcijos  +27.09%). Tuo tarpu auksas ir toliau išgyvena itin sudėtingus laikus – per metus šios turto klasės kritimas siekia daugiau nei -20%.

Taigi, kaip jau teko rašyti praeito mėnesio komentare, ne retai žiniasklaidoje formuojamos įtampos padidėjimas bei "Juodųjų gulbių" gerbėjų (finansų rinkų katastrofų prognozuotojų) pasisakymų suaktyvėjimas suteikia gerų progų racionaliems investuotojams. Būtent panaši situacija susiklostė ir pastarąjį spalį, kai įtampa veržėsi per kraštus, tuo tarpu finansų rinkos mėnesį užbaigė gerokai viršydamos istorinius vidurkius. Kadangi rugsėjo gale didinome rizikingų turto klasių dalį portfelyje, t.y. sugrįžome į nekilnojamojo turto sektorių bei suformavome nedidelę besivystančių rinkų akcijų poziciją, spalį, paaugdamas +2.79%, istorinį mėnesio pokyčio vidurkį viršijo ir SF TAA fondas. Šį mėnesį, trumpalaikių obligacijų sąskaita, pradėjome dar truputį papildę nekilnojamojo turto poziciją.

Tęsiant kalbą apie istorines normas, kviečiu žvilgterėti į žemiau esančią SF TAA fonde naudojamos strategijos mėnesinių pokyčių statistiką (naudojant modelinius duomenis):

SF TAA men pokyciu statistika

Kaip matome iš aukščiau pateikto paveikslėlio, vidutinis SF TAA fonde naudojamos strategijos mėnesio pokytis siekia apie +0.8% (vidutinis spalio mėn. rezultatas +0.39%), taigi praeitą mėnesį savo vidurkį viršijome smarkiai. Visgi sezoniškumas yra slidus dalykas ir gali būti lengvai iškreipiamas įvairių netikėtų įvykių metu (pvz. rugsėjo 11, Lehman Brothers bankrotas ir pan.) ar aktyviai dalyvaujant centriniam bankui. Taigi dažniausiai kalendorinių mėnesinių pokyčių skirtumai nėra statistiškai reikšmingi. Tam, kad būtų galima teigti, jog vienas mėnuo statistiškai yra geresnis/blogesnis nei kitas, būtina atlikti statistinio reikšmingumo analizę. Iš aukščiau pateiktos lentelės (significance test) matome, jog lyginant mėnesius tarpusavyje, reikšmingai išsiskiria tik gruodis (paryškinti skaičiai, kur reikšmingumas didesnis nei 95% (p<0.05)), kuris ne tik yra pelningiausias mėnuo, bet net 85% viso laiko (nuo 1980) būdavo teigiamas.

Kaip teko rašyti praeitose (kovo ir balandžio) apžvalgose, vasarą fondo strategijai sekasi prasčiau nei žiemos laikotarpiu ir kol kas matyti, jog dalinai ši tendencija pasiteisino (vasara buvo gana prasta), o ar žiema išlaikys savo pozityvų tempą pamatysime jau neužilgo.

Išsamią statistiką bei fondo vienetų kitimo grafiką galima rasti SF TAA rezultatų suvestinėje.

SF TAA Fact Sheet 13 10.pdf by SynergyFinance