SF TAA fondo mėnesinis komentaras (2014 kovas)

SF TAA Fondas / 2014-04-07

Tęsiame SF TAA fondo rezultatų skiltį, kurioje kiekvieno mėnesio pradžioje trumpai aptariame, kas vyksta finansų rinkose bei kaip tai įtakoja fondo rezultatus.

Mėnesio rezultatas: -0.16%
Pokytis nuo metų pradžios: -1.71%

Po gero žiemos uždarymo, pavasaris finansų rinkose prasidėjo permainingai. Geopolitinė krizė Ukrainoje į finansų rinkas įnešė nemažai sumaišties, tačiau po Krymo aneksijos, kaip bebūtų keista, įtampa atslūgo ir daugeliui turto klasių pavyko išvengti didelio minuso.  Kiek aprimus karinėms nuotaikoms bei gerėjant investiciniam klimatui Kinijoje, besivystančių rinkų akcijoms kovo mėnuo sugeneravo solidų +4.61% prieaugį. Teigiamoje zonoje pavasarį pradėjo ir JAV akcijos bei nekilnojamojo turto sektorius. Tuo tarpu palūkanų normų kėlimo nuotaikoms stiprėjant, auksas ir toliau išgyvena sunkmetį - kovo mėnesį šis taurusis metalas atpigo daugiau nei -3%.

Praeitą mėnesį, didelių portfelio pertvarkymų neatlikome, tik vadovaudamiesi tendencijos filtrais besivystančiomis rinkomis padidinome akcijų poziciją (apie 9%). Atitinkamai tokia pat dalimi sumažinome trumpalaikių obligacijų dalį fonde. Kadangi šiuo metu SF TAA portfelis artėja prie maksimalios pagal fondo prospektą diversifikacijos, pasinaudosiu proga ir pateiksiu šiek tiek detalesnį vaizdą, kur paskirstyti fondo grynieji aktyvai.

Fondo diversifikacija 201403

Taigi, kaip matome iš aukščiau pateikto paveikslėlio, šiuo metu didžiausią SF TAA fondo dalį sudaro akcijos. Biržoje prekiaujamų fondų (ETF) pagalba 52.5% fondo paskirstyta per daugiau nei 1300 akcijų, tarp kurių apie 40% sudaro JAV akcijos ir beveik penktadalis nukreipta į finansų sektorių. Antra pagal dydi turto klasė portfelyje - nekilnojamojo turto sektorius, kuri šiuo metu sudaro kiek daugiau nei ketvirtį grynųjų aktyvų (26.6%). Priminsiu, jog vienas pagrindinių SF TAA fondo tikslų - rizikos valdymas, taigi visada bent dalis aktyvų yra nukreipiama į obligacijas, kurios šiuo metu sudaro beveik 15% portfelio. Vadovaujantis griežtais diversifikavimo principais, obligacijų sekcija yra  išskaidyta per daugiau nei 7500 įvairių tipų (valstybinės, verslo, hipotekinės ir pan.) ir rizikingumo (nuo BBB iki AAA) variantų (didžiosios dalies terminas iki išpirkimo neviršija  5 metų). Iš pateikto paveikslėlio taip pat galime matyti, jog fonde taip pat turime ir miniatiūrinę su žaliavų kainomis susietų instrumentų poziciją, kuri šiuo metu sudaro ne pilnus 5% fondo (tarp kurių didžioji dalis yra nukreipta į energetines žaliavas).

Išsamią statistiką bei fondo vienetų kitimo grafiką galima rasti SF TAA rezultatų suvestinėje.

SF TAA Fact Sheet 2014 03