SF TAA fondo mėnesinis komentaras (2014 spalis)

SF TAA Fondas / 2014-11-06

Tęsiame SF TAA fondo rezultatų skiltį, kurioje kiekvieno mėnesio pradžioje trumpai aptariame, kas vyksta finansų rinkose bei kaip tai įtakoja fondo rezultatus.

Mėnesio rezultatas: +2.18%
Pokytis nuo metų pradžios: +1.13%

Spalio mėnuo rinkose pasižymėjo itin dideliu permainingumu. Nuo pat mėnesio pradžios rinkose vyravo didelė turbulencija. Spalio pradžioje buvo užfiksuotas didžiausias šiais metais JAV akcijų indekso S&P 500 dienos brangimas, tuo tarpu sekančią dieną jau matėme didžiausią metuose kritimą. Akcijų išpardavimą dalinai sukėlė didžiulis naftos kainų kritimas mėnesio pradžioje, paskui save nusitempdamas ir energetikos sektoriaus akcijas. Vėliau pasirodę prasti makroekonominiai duomenys Vokietijoje bei Japonijoje iššaukė ir kitų sektorių kritimą. Visgi mėnesio viduryje panika kiek aprimo ir į spalio pabaigą Japonijai prakalbus apie tolesnius agresyvius ekonomikos skatinimo žingsnius, dauguma indeksų greitai atsistatė. Daugiausiai praeitą mėnesį brango JAV nekilnojamojo turto sektorius, kurio augimas siekė beveik +10%, gerai sekėsi ir JAV bei besivystančių rinkų akcijoms. Ženklius nuostolius patyrė tik aukso (-5.95%) ir žaliavų (-3.05%) pozicijos.  Taip pat reikia pastebėti, jog JAV doleris toliau tęsia brangimą kitų valiutų atžvilgiu ir nuo metų pradžios prieš eurą yra pakilęs daugiau nei +9%.

Praeitą mėnesį SF TAA fondas uždirbo +2.18% ir skaičiuojant rezultatą nuo metų pradžios JAV doleriais sugrįžome į teigiamą zoną. Visgi dėka sustiprėjusių dolerinių pozicijų, eurais šiais metais jau esame uždirbę daugiau nei +11%.

Žiūrint į pastarųjų 12 mėn. laikotarpį matome, jog auksui ir žaliavoms ir toliau sekasi prasčiausiai. Tuo tarpu didžiausius prieaugius pademonstravo JAV akcijos ir nekilnojamojo turto sektorius. Būtent JAV akcijų stiprumą teko ne kartą akcentuoti praeitose apžvalgose, neatsitiktinai šią turto klasę, be pertraukų, SF TAA fonde laikome nuo pat 2012 metų. Kitą vertus EAFE akcijos kurį laiką taip pat demonstravo gerus rezultatus, tačiau nuo vasaros vidurio, ši, likusį išsivysčiusį pasaulį atstovaujanti, turto klasė jau nukritusi yra daugiau nei 10% (priminsiu, jog fonde didžiąją EAFE akcijų dalį išsipardavėme liepos 31 d. ir šiuo metu šio regiono akcijų neturime). Žemiau pateiktame paveiksle mėlyna linija vaizduoja JAV akcijas [SPY ETF], tuo tarpu EAFE akcijų kitimas atvaizduotas raudona linija [VEA ETF].

SPYVEATurint omenyje tai, jog JAV akcijos šiuo metu testuoja naujas kainų aukštumas, kyla natūralus klausimas kaip toks išsiskyrimas tarp JAV ir EAFE akcijų kainų tendencijų atrodo istoriniame kontekste. Vienas paprastesnių sprendimų tokiam klausimui panagrinėti, tai pažvelgti į kainų pokyčius per slenkančių 12 mėnesių prizmę (žr. žemiau pateiktą paveikslėlį).

VEA vs SPY 12 M rolling

Taigi kaip matome iš paveikslėlio, šiuo metu JAV ir EAFE akcijų 12 mėnesio rezultato skirtumas yra lygus 15% ir per pastaruosius 15 metų dar didesnis išsiskyrimas buvo tik vieną kartą 2012 metais. Visgi pažvelgus į kiek tolimesnę praeitį, tokie periodai kai JAV ir EAFE akcijų 12 mėn. pokyčių skirtumas viršijo 15% pasitaikydavo gana dažnai ir trukdavo iki 5 metų. Taigi apibendrinant būtų galima teigti, jog dabartinė situacija nėra labai ypatinga ar ekstremali, todėl galvoti apie kažkokius kardinalius pokyčius formuojant ilgalaikius strateginius portfelius, galbūt, dar yra kiek per anksti. Bet kuriuo atveju, SF TAA fonde taikome taktinės turto alokacijos principus, kuriais remiantis portfelį pertvarkome priklausomai nuo esamos rinkos situacijos, tad tendencijai besikeičiant atitinkamai adaptuosime ir portfelio sudėtį.

Išsamią statistiką bei fondo vienetų kitimo grafiką galima rasti SF TAA rezultatų suvestinėje.

SF TAA Fact Sheet 2014 10