SF TAA fondo mėnesinis komentaras (2015 balandis)

SF TAA Fondas / 2015-05-12

Tęsiame SF TAA fondo rezultatų skiltį, kurioje kiekvieno mėnesio pradžioje trumpai aptariame, kas vyksta finansų rinkose bei kaip tai įtakoja fondo rezultatus.

Mėnesio rezultatas: -0.97%
Pokytis nuo metų pradžios: -0.06%
Rezultatas nuo veiklos pradžios: +8.05%

Balandžio mėnesį, kiek netikėtai suprastėjus JAV ekonomikos rodikliams ir sumažėjus įtampai dėl galimo JAV centrinio banko palūkanų kėlimo, rinkose stebėjome teigiamas nuotaikas. Doleriui prieš pagrindinių turto klasių krepšelį atpigus beveik 4%, žaliavos pademonstravo dviženklį augimą [Goldman Sachs Commodity Total Return Index] (+10.92%). Itin gerai sekėsi ir besivystančių rinkų akcijoms, kurias sekantis FTSE Emerging Markets Index praeitą mėnesį pabrango apie +7.4%, rezultatais džiugino ir EAFE regiono akcijos (+3.87%). Tuo tarpu nemažą korekciją patyrė JAV nekilnojamojo turto sektorius (-5.85%), neigiamoje teritorijoje atsidūrė ir obligacijos.

Kadangi didelę dalį SF TAA fondo portfelio sudarė oblgacijos ir nekilnojamojo turto sektorius, praeitą mėnesį fondas patyrė -0.97% korekciją. Reaguodami į esamą situaciją pagal naudojamus inertiškumo ir rizikos valdymo modelius praeitą mėnesį JAV nekilnojamojo turto pozicijas išsipardavėme, taip pat gerokai sumažinome obligacijų dalį, vietoje kurių ženkliai praplėtėme akcijų dalį fonde. Kadangi šiuo metu akcijos jau sudaro apie 70% portfelio, žemiau pateikiu investicijos šioje turto klasėje pasiskirstymą tarp šalių ir sektorių.

Kaip matome, didžioji akcijų dalis yra investuota JAV (30.74%), tuo tarpu į BRIC šalis esame nukreipę beveik penktadalį visos akcijų dalies. Žiūrint į pasiskirstymą tarp sektorių, išskirti reikėtų finansų ir telekomunikacijų sektorius, kurie sudaro beveik trečdalį investicijos į akcijas. Iš aukščiau pateikto paveikslo, taip pat galime matyti, jog investicijos į karščiausius taškus, t.y. Rusiją ir Energetikos sektorius yra minimalios, taigi dideli naftos kainų svyravimai ir geopolitinė situacija Europoje mūsų fondui šiuo metu reikšmingos įtakos nedaro. Remdamiesi dabartiniais mūsų modelių parodymais, šį mėnesį su energetika susijusių instrumentų dalies praplėsti neplanuojame.

Išsamią statistiką bei fondo vienetų kitimo grafiką galima rasti SF TAA rezultatų suvestinėje.

SF TAA Fact Sheet 201504