SF TAA fondo mėnesinis komentaras (2015 vasaris)

SF TAA Fondas / 2015-03-09

Tęsiame SF TAA fondo rezultatų skiltį, kurioje kiekvieno mėnesio pradžioje trumpai aptariame, kas vyksta finansų rinkose bei kaip tai įtakoja fondo rezultatus.

Mėnesio rezultatas: -0.66%
Pokytis nuo metų pradžios: +1.20%
Rezultatas nuo veiklos pradžios: +9.42%

Vasario mėnesį laikinai išsisprendus Graikijos skolos trileriui ir kiek atslūgus geopolitinei įtampai Rusijos-Ukrainos konflikte, rinkose stebėjome teigiamas nuotaikas. Daugiau nei pusę metų krentanti naftos kaina praeitą mėnesį stabilizavosi ir žaliavų krepšelis (Goldman Sachs Commodity index) po ilgos pertraukos pademonstravo brangimą (+5.94%). Itin gerai sekėsi akcijoms, tarp kurių didžiausią kilimą parodė EAFE regionas (+6.16%), daugiau nei 5% pabrango JAV akcijos, stiprumą pademonstravo ir besivystančios rinkos (+4.66%). Tuo tarpu ir toliau gerėjanti JAV ekonomika investuotojų tarpe kelia vis didesnį susirūpinimą dėl artėjančio palūkanų kėlimo ciklo. Taigi vasario mėnesį dividendiniams ir palūkanas išmokantiems instrumentams sekėsi prasčiau – JAV nekilnojamojo turto sektorius pigo -3.67%, tuo tarpu obligacijų krepšelio (US Aggregate bond index) vertė smuktelėjo -1.31%, prastai sekėsi ir aukso pozicijoms, kuris atpigo -5.91%. Žiūrint į pastarųjų 12 mėn. laikotarpį matome, jog žaliavoms ir toliau sekasi itin prastai (-36.74%), neigiamoje zonoje taip pat randasi ir auksas. Didžiausius prieaugius pademonstravo JAV akcijos ir nekilnojamojo turto sektorius, kurių metiniai rezultatai toliau gerokai lenkia savo ilgametes normas.

Praeitą mėnesį SF TAA fondas truputį pasikoregavo (-0.66%), tačiau nuo metų pradžios vis dar turime apčiuopiamą pliusą. Reaguodami į besikeičiančią aukso kainos kitimo tendenciją, sausio gale atidarytą nedidelę aukso poziciją (apie 5%) praeitą mėnesį uždarėme, tuo tarpu dėl stiprėjančios teigiamos tendencijos EAFE regione ir besivystančiose rinkose, akcijų dalį portfelyje šiek tiek praplėtėme.

Kadangi pastarųjų 12 mėnesių turto klasių rezultatai yra labai skirtingi (vienos daug kilo, kitos daug krito), paranku pažvelgti kaip atrodė SF TAA portfelio sudėtis bėgant laikui [žr. žemiau esantį pav.].

SF TAA sudeties zemelapis

Taigi, kaip matome iš aukščiau pateiktos lentelės, didžiausią SF TAA fondo portfelio dalį (2014.02.28 – 2015.02.28 periodas) užėmė nekilnojamasis turtas (26.5%) ir JAV akcijos (22.3%). Būtent šios turto klasės per pastaruosius 12 mėnesių paaugo daugiausiai (atitinkamai 22.5% ir +15.3%). Tuo tarpu tokios turto klasės kaip žaliavos (1.9%), kurios per metų laikotarpį nukrito -36.7% ar auksas (0.8%), kuris atpigo -9%, portfelyje sudarė gerokai mažesnę dalį (bendrai nepilnus 3%). Priminsiu, jog SF TAA fonde išlaikant aukštą diversifikacijos lygį, siekiama aplenkti bendrą pagrindinių turto klasių krepšelio vidurkį (kurio rezultatas per metus siekė +0.96%). Fondo strategija sumodeliuota taip, jog aukštesnę grąžą taip pat pasiektume ir su mažesne rizika (maksimaliu kritimu nuo piko). Taigi, turint omenyje tai, kad fondas per metus po absoliučiai visų išlaidų (dividendų mokesčių, prekybos, valdymo, depozitoriumo, audito ir pan.) sugeneravo +4.85% grąžą, bei tai, kad didžiausias maksimalus kritimas per tą patį laikotarpį siekė -4.6%, galime daryti išvadą, jog strategijos joms numatytus uždavinius ir toliau sprendžia teisingai.

Išsamią statistiką bei fondo vienetų kitimo grafiką galima rasti SF TAA rezultatų suvestinėje.

SF TAA Fact Sheet 2015 02