SF TAA fondo mėnesinis komentaras (2016 liepa)

SF TAA Fondas / 2016-08-03

Tęsiame SF TAA fondo rezultatų skiltį, kurioje kiekvieno mėnesio pradžioje trumpai aptariame, kas vyksta finansų rinkose bei kaip tai įtakoja fondo rezultatus.

Mėnesio rezultatas: +2.58%
Pokytis nuo metų pradžios: +3.31%
Rezultatas nuo veiklos pradžios: +3.12%

Kiek aprimus aistroms po birželį įvykusio BREXIT, liepos mėnesį daugelis turto klasių demonstravo teigiamus rezultatus. Itin gerai sekėsi besivystančių rinkų akcijoms, kurios ūgtelėjo daugiau nei +5%, gana stipriai augo ir kitų šalių akcijos: JAV bei EAFE regiono akcijų indeksus sekantys ETF fondai atitinkamai pabrango +3.6% ir +4.1%. Šia teigiama praeito mėnesio banga akcijų rinkose pavyko pasinaudoti ir mums - liepą SF TAA fondo vienetų vertė pabrango apie +2.6% (tiek JAV doleriais, tiek eurais). Galime pasidžiaugti, jog metų pradžioje įvykusį stambų pasaulio akcijų kritimą jau "išprastinome" ir nuo metų pradžios tiek JAV doleriais, tiek eurais grįžome į teigiamą zoną. Žvelgiant į kiek ilgesnę distanciją, fondo rezultatai taip pat gana džiuginantys: vidutinė metinė grąža eurais per pastaruosius 24 mėnesius yra lygi apie +7.9%, tuo tarpu 36 mėnesių CAGR siekia apie +5.7%.

Reikia pastebėti, jog visai kitokiomis nuotaikomis praeitą mėnesį gyveno žaliavų investuotojai. Priminsiu, jog daugiausiai žaliavų išgauna ir eksportuoja besivystančios rinkos (neskaitant Kinijos ir Indijos), taigi natūralu, jog vidutiniu laikotarpiu šios šalys yra tiesiogiai priklausomos nuo žaliavų kainų judėjimo. Kitaip tariant, pingančios/brangstančios žaliavos dažnai neigiamai/teigiamai veikia ir besivystančių rinkų akcijas. Vis dėlto, praeitą mėnesį žaliavų indeksas judėjo visiškai priešinga kryptimi nei besivystančios rinkos ir nukrito daugiau nei -10%. Toks daugiau nei 15% siekiantis pokyčių išsiskyrimas yra gana retas reiškinys ir nuo 1990 metų pasitaikė tik 12 kartų, t.y. mažiau nei 4% viso laiko. Kad ir kokia būtų šios divergencijos priežastis, šią trumpalaikę tendenciją bus įdomu stebėti ir artimiausiais mėnesiais. Turint omenyje tai, kad besivystančių rinkų akcijų indekso rezultatas per 5 metus yra neigiamas, globaliai orientuotiems taktinės alokacijos fondams ši turto klasė darosi vis patrauklesnė. Ar šis besivystančių rinkų stiprumas (lyginant su žaliavomis) yra teigiamas ženklas ir artėja metas, kai galėsime tikėtis didesnio besivystančių rinkų proveržio - pasakyti sunku. Tačiau jeigu toks scenarijus susiklostytų artimiausiu metu, SF TAA fondas tuo neblogai pasinaudotų. Remdamiesi savo taikomais rizikos valdymo ir inertiškumo algoritmais, praeitą mėnesį, JAV akcijų sąskaita, praplėtėme besivystančių rinkų poziciją, kuri šiuo metu jau sudaro daugiau nei ketvirtadalį portfelio (žr. žemiau esantį pav.).

Lyginant su birželio mėnesio portfeliu, liepą daugiau didesnių pakeitimų fonde neatlikome. Galima paminėti tik tai, jog po beveik metų pertraukos vėl su nedidele pozicija grįžome į EAFE (Europa, Australija, Azija, tolimieji rytai) regiono akcijas. Taip pat iš aukščiau esančio paveikslėlio galima pastebėti, jog saugūs instrumentai (obligacijos ir gryni pinigai) sudaro vos 18% portfelio. Tikimės, jog didelių ir staigių neigiamų svyravimų rizikingose turto klasėse artimiausiais mėnesiais pasitaikys nedaug. Kitu atveju, saugių instrumentų pagalvę vėl didinsime.

Išsamią statistiką bei fondo vienetų kitimo grafiką galima rasti SF TAA rezultatų suvestinėje.