SF TAA fondo mėnesinis komentaras (2016 sausis)

SF TAA Fondas / 2016-02-05

Tęsiame SF TAA fondo rezultatų skiltį, kurioje kiekvieno mėnesio pradžioje trumpai aptariame, kas vyksta finansų rinkose bei kaip tai įtakoja fondo rezultatus.

Mėnesio rezultatas: -1.89%
Pokytis nuo metų pradžios: -1.89%
Rezultatas nuo veiklos pradžios: -1.97%

Po sudėtingų 2015 metų, šie – 2016-ieji akcijų rinkoms prasidėjo itin neigiamai. Nuo pat pirmų šių metų dienų buvo masiškai pardavinėjamos Kinijos akcijos, o mėnesiui įsibėgėjus dviženklius nuostolius jau sugeneravusios buvo ir dauguma kitų šalių akcijų. Daugiausiai praeitą mėnesį krito besivystančių rinkų (-5.75%) ir EAFE šalių akcijos (-5.53%), žaliavos taip pat metus pradėjo krisdamos daugiau nei -5%. Sausio mėnesį JAV centriniam bankui taip ir nepakėlus palūkanų, įspūdingą prieaugį pademonstravo auksas (+5.41%), teigiamą rezultatą parodė ir obligacijos, kurios pabrango +1.2%. Reikia pastebėti, jog neblogai sekėsi ir JAV doleriui, kuris pagrindinių valiutų krepšelio atžvilgiu ūgtelėjo apie +0.82%.

Kadangi dėka mūsų fonduose taikomo rizikos valdymo mechanizmo dar praeitais metais pradėjome didinti saugių turto klasių dalį portfeliuose, SF TAA fondui kritimas nebuvo toks kardinalus ir sausio mėnesį vieneto vertė pasikoregavo -1.89% (skaičiuojant eurais rezultatas -1.68%). Šioje vietoje pravartu pažvelgti kaip mums sekasi lyginant su pagrindinėmis turto klasėmis į kurias mes investuojame [žr. žemiau esantį paveikslėlį].

Kaip matome iš pateikto paveikslėlio, per pastarąją rinkos griūtį atsilikome tik nuo obligacijų ir aukso, tuo tarpu lyginant su JAV, EAFE ir besivystančių rinkų akcijomis ar žaliavomis, mūsų kritimas yra 2-5 kartus mažesnis. Tam, kad dar geriau suprasti kaip realiose situacijose veikia fonde naudojami rizikos valdymo mechanizmai, žemiau esančiame paveikslėlyje pateikiu portfelio sudėties kitimą nuo 2015 metų.

Kaip matome iš pateikto paveikslėlio, antroje praeitų metų dalyje akcijų dalis portfelyje palaipsniui mažėjo ir jų vietoje vis didesnę dalį fondo aktyvų kreipėme į saugias turto klases (obligacijas ir grynus pinigus). Kaip parodė pastarojo meto įvykiai, konservatyvi alokacija kol kas visiškai pasiteisino ir pagal pelningumo/rizikos santykį, lygių proporcijų krepšelį lenkiame ženkliai. Būtent tokį tikslą ilgoje distancijoje ir keliame šiam fondui. Šiuo metu, portfelyje visiškai nėra akcijų ir didžiąją dalį laikome itin saugiose turto klasėse (trumpo laikotarpio obligacijos bei gryni pinigai sudaro beveik 50% viso portfelio), o iš riziningų turto klasių laikome tik JAV nekilnojamojo turto sektorių (beveik 26% fondo aktyvų). Tokios kompozicijos portfelis turėtų būti tam tikra užuovėja tiek tolesnės akcijų rinkų griūties atveju, tiek ir išsipildžius JAV palūkanų normų "status quo" scenarijui. Remiantis "Chicago Mercantile Exchange & Chicago Board of Trade" pateikiamu JAV centrinio banko veiksmų prognozavimo įrankiu - tikimybė, jog per sekantį FED'o posėdį (kovo 16) bus pakeltos palūkanos yra lygi vos 7.8%, tuo tarpu tikimybė, jog esamas palūkanų lygis išliks iki pat kitų metų yra lygi apie 70%. 

Išsamią statistiką bei fondo vienetų kitimo grafiką galima rasti SF TAA rezultatų suvestinėje.