SF TAA fondo mėnesinis komentaras (2017 gruodis). Metų apžvalga.

SF TAA Fondas / 2018-01-10

Tęsiame SF TAA fondo rezultatų skiltį, kurioje trumpai kiekvieno mėnesio pradžioje aptariame, kas vyksta rinkose bei kaip tai įtakoja fondo rezultatus.

Mėnesio rezultatas: +1.65%
2017 metų rezultatas: +13.81%
Rezultatas nuo veiklos pradžios: +10.43%

Gruodžio mėnuo finansų rinkose buvo gana ramus ir metai užsidarė palydimi teigiamomis investuotojų nuotaikomis. Daugiausiai paskutinįjį 2017 metų mėnesį brango žaliavos (+3.83%) ir besivystančių rinkų akcijos (+3.21%). Neigiamą rezultatą pademonstravo vienintelis JAV nekilnojamojo turto sektorius, kurio indeksą sekančio ETF kaina pasikoregavo -1.67%.

Teigiamas periodas gruodį tęsėsi ir SF TAA fondui - lapkričio mėnesio komentare minėtas teigiamo metų galo sezoniškumo faktorius visiškai pasitvirtino ir per gruodį buvo sugeneruota +1.65% grąža (13-tas teigiamas mėnuo iš eilės). Viso per 2017 metus SF TAA fondas uždirbo +13.81% ir tai yra geriausias rezultatas nuo fondo starto 2012 metais. 

Prisimenant metų pradžią, 2017-ųjų perspektyvos atrodė atsargiai optimistinės, tačiau kaip parodė laikas, daugumai analitikų ir taip jau "brangiai atrodančios" akcijos sugebėjo pratęsti ralį ir savo rezultatais vėl gerokai viršijo ilgalaikes normas. Kadangi SF TAA fondo valdymo strategijų pagrindas yra iracionalia rinkos dalyvių elgsena paremta taktinė turto alokacija, nepaisant fundamentalių brangumo pavojų, mūsų modeliai nuo pat metų pradžios rekomendavo didžiąją portfelio dalį nukreipti būtent į akcijas [žr. žemiau esantį paveikslėlį]. 

Iš aukščiau pateikto paveikslėlio matome, jog sausio mėnesį akcijos (mėlyni atspalviai) SF TAA fonde sudarė apie pusę portfelio, o jau nuo vasario laikėme maksimalią įmanomą akcijų dalį, kurią leidžia mūsų diversifikacijos parametrai - apie 70%. Kaip galima matyti iš aukščiau pateikto vidutinės portfelio sudėties "pyrago", didžiausia fondo pozicija 2017 metais buvo besivystančių rinkų akcijos (27.3%), JAV akcijos sudarė apie 23%, o EAFE regionas - apie 20% fondo aktyvų. Kaip parodė rezultatai, fonde naudojamos inertiškumo koncepcijos signalai visiškai pasiteisino ir būtent akcijos 2017 metais tapo sėkmingiausia turto klase, kurioje besivystančių rinkų akcijos uždirbo daugiausiai (beveik +31%).

Priminsiu, jog SF TAA fondas nėra tik į akcijas orientuotas fondas ir jo sudėtis kinta priklausomai nuo rinkos situacijos. Pavyzdžiui, 2016 metų pradžioje, įsismarkavus rinkų turbulencijai (naftos kainų krizė + Kinijos akcijų griūtis), akcijų SF TAA portfelyje iš vis neturėjome. Tuo metu beveik 90% portfelio buvo nukreipta į saugiausią turto klasę - obligacijas.

Taigi galime konstatuoti, jog taktinis turto klasių parinkimas 2017 metais buvo teisingas ir SF TAA fondo strategija savo tikslą pasiekė. Įvertinus visas išlaidas ir mokesčius, pagrindinių turto klasių krepšelį aplenkėme beveik 2%. Ne gana to, šį rezultatą pavyko pasiekti nepatiriant nė vieno neigiamo mėnesio, kas žvelgiant iš pelningumo/rizikos santykio perspektyvos yra labai retas atvejis.

Kitas rakursas, kuriuo galime įsivertinti savo investavimo rezultatus, tai pasilyginti su kitais alternatyviais ir globaliai investuojančiais fondais (žr. žemiau esančią lentelę).

Fondo/indekso/kategorijos pavadinimas  2017 metų rezultatas
Synergy Finance Tactical Asset Allocation   +13.81%
Morningstar Multialternative category  +5.02%
Morningstar Tactical Allocation category   +13.04%
Credit Suisse Hedge Fund Index  +6.50%
HFRX Global Hedge Fund Index  +5.99%

Matome, jog praeitais metais SF TAA fondas savo grąža aplenkė visus mūsų stebimus indeksus bei pademonstravo beveik 0.8% aukštesnę grąžą nei geriausiai pasirodžiusi ir +13.04% uždirbusi Morningstar Tactical Allocation kategorija (kurioje SF TAA fondas aplenkė daugiau nei 60% fondų). Tuo tarpu likusius indeksus, kurių prieaugiai siekė 5-6%, SF TAA fondas savo grąža aplenkė daugiau negu dvigubai.

Taigi apibendrinant metus galime pasidžiaugti, jog tiek lyginant su pagrindinių turto klasių krepšeliu, tiek ir tarp alternatyvias taktinės turto alokacijos strategijas naudojančių profesionalų, SF TAA fondas 2017 metais pasirodė solidžiai. Tokio rezultato sieksime ir šiais - 2018 metais.

Išsamią statistiką bei fondo vienetų kitimo grafiką galima rasti SF TAA rezultatų suvestinėje.