SF TAA fondo mėnesinis komentaras (2017 kovas)

SF TAA Fondas / 2017-04-05

Tęsiame SF TAA fondo rezultatų skiltį, kurioje kiekvieno mėnesio pradžioje trumpai aptariame, kas vyksta finansų rinkose bei kaip tai įtakoja fondo rezultatus.

Mėnesio rezultatas: +0.67%
Pokytis nuo metų pradžios: +3.38%
Rezultatas nuo veiklos pradžios: +0.31%

Pavasaris pagrindinėms turto klasėms prasidėjo gana permainingai. Geriausiai kovo mėnesį sekėsi akcijoms, tarp kurių EAFE ir besivystančios rinkos pasižymėjo didžiausiais prieaugiais (atitinkamai +3% ir +2.8%). Tuo tarpu prasčiausiai sekėsi žaliavoms (-4.08%) ir JAV nekilnojamojo turto sektoriui (-2.42%), auksas po įspūdingo metų starto pasikoregavo -0.43%. Turint omenyje tai, jog vienas svarbiausių praeito mėnesio įvykių buvo JAV centrinio banko sprendimas šiek tiek pakelti palūkanas, kiek netikėtą rezultatą pademonstravo JAV doleris, kuris prieš pagrindinių valiutų krepšelį atpigo -0.61%. Priminsiu, jog dažnai pakėlus palūkanas kartu stiprėja ir valiuta, tačiau šį palūkanų kėlimą rinka greičiausiai jau buvo įskaičiavusi.

Šiltasis metų periodas SF TAA fondui prasidėjo gana sėkmingai - per kovo mėnesį uždirbome +0.67% ir nuo metų pradžios prieaugis jau siekia apie +3.4%.

Šį mėnesį jokių pakeitimų neatliekame ir toliau laikome itin didelės diversifikacijos sudėtį (iš visų pagrindinių turto klasių šiuo metu neturime tik aukso). Kadangi akcijų dalis fondo portfelyje šiuo metu yra maksimali kiek leidžia alokacijos strategija (apie 70%), įdomumo dėlei pateikiu ilgalaikes pagrindinių indeksų pelningumo ir rizikos perspektyvas, kurias pateikia Research Affiliates LLC tyrimų centras.

Priminsiu, jog SF TAA fonde akcijas skaidome į tris kategorijas: JAV akcijos, EAFE akcijos (Europa, Australija-Azija ir tolimieji rytai - trumpiau tariant išsivystęs pasaulis išskyrus JAV) ir besivystančios rinkos. Kaip matome iš aukščiau pateikto paveikslėlio, didžiausias pelningumas prognozuojamas besivystančių rinkų akcijoms, tačiau pagal pelningumo ir rizikos santykį (dalinant projekcinę grąžą iš projekcinio standartinio nuokrypio), EAFE akcijos atrodo dar patraukliau. Prasčiausia perspektyva "nusimato" JAV akcijoms, kurios dėl įspūdingų prieaugių pastaraisiais metais jau laikomos kiek pervertintomis. Tačiau turiu pastebėti, jog pervertintomis JAV akcijos laikomos jau ne pirmi metai.

Taigi į šias projekcijas reikėtų žiūrėti tik kaip į patariamąjį įrankį, mat, kaip rodo mūsų tyrimai ir praktika, dėl rinkose egzistuojančio inertiškumo bei kitų socioekonominių/žmogiškųjų faktorių, pervertinimas ar nepakankamas įvertinimas gali tęstis kelis metus. Svarbu turėti aiškiai apibrėžtą atsitraukimo planą, kas mūsų fonde yra viena iš esminių investavimo algoritmo sudedamųjų dalių.

Išsamią statistiką bei fondo vienetų kitimo grafiką galima rasti SF TAA rezultatų suvestinėje.