SF TAA fondo mėnesinis komentaras (2017 liepa)

SF TAA Fondas / 2017-08-08

Tęsiame SF TAA fondo rezultatų skiltį, kurioje kiekvieno mėnesio pradžioje trumpai aptariame, kas vyksta finansų rinkose bei kaip tai įtakoja fondo rezultatus.

Mėnesio rezultatas: +2.56%
Pokytis nuo metų pradžios: +8.19%
Rezultatas nuo veiklos pradžios: +4.98%

Liepos mėnesį finansų rinkos pasižymėjo itin teigiamais rezultatais. Didžiausius prieaugius praeitą mėnesį pademonstravo besivystančių rinkų akcijos, kurių indeksas brango daugiau nei +5.3% bei žaliavos, kurių indeksas [Goldman Sachs S&P GSCI Index] kilo +4.2%. 

SF TAA fondui ši vasara taip pat klostosi gerai - per liepos mėnesį buvo sugeneruota +2.56% grąža (aštuntas teigiamas mėnuo iš eilės) ir nuo metų pradžios prieaugis siekia +8.2%. Kadangi šie metai SF TAA fondui prasidėjo įtin sėkmingai, galime pažvelgti, kaip kito portfelio sudėtis nuo metų pradžios.

Aukščiau pateiktame paveikslėlyje parodyta, kokią dalį portfelio kiekviena turto klasė sudarė skirtingais laiko momentais. Matome, jog didžiąją dalį paveikslėlio užima mėlyni ir violetiniai atspalviai, kurie žymi akcijas. Tuo tarpu raudonu atspalviu žymimų obligacijų dalis kur kas mažesnė (po paveikslėliu esančioje lentelėje pateikiamos tikslios procentinės reikšmės). Taigi nepaisant to, jog jau pastaruosius kelis metus investuotojų tarpe dažnai sutinkama nuomonė, kad akcijos jau yra per brangios, mūsų tendencijos sekimo ir rizikos valdymo modeliai nuo vasario mėnesio į akcijas nukreipė maksimalią leistiną (pagal fondo strategiją) portfelio dalį. Kaip matome iš lentelės, vidutiniškai JAV, EAFE ir besivystančių akcijų dalis šiais metais sudarė apie du trečdalius viso fondo turto.

Kaip dabar jau galime pasidžiaugti, būtent šios turto klasės šiais metais demonstruoja didžiausius prieaugius: stambiausia fondo pozicija šiais metais tapusios besivystančių rinkų akcijos, kurios vidutiniškai sudarė daugiau nei ketvirtadalį portfelio, nuo metų pradžios (prieš dividendų apmokestinimą, prekybos ir kitas išlaidas) jau paaugo apie +19%, o vidutiniškai antra pagal dydį pozicija - EAFE akcijos - paaugo daugiau nei +17%. Taigi galime drąsiai teigti, jog modelinių strategijų signalai didinti riziką (mažinant obligacijų dalį) visiškai pasiteisino. 

Priminsiu, jog SF TAA fondas yra orientuotas į subalansuotą augimą ir bent 10-20% obligacijų laikome visada. Tačiau akcijų dalis portfelyje gali kisti nuo 0% (kaip pvz. buvo 2015 metais, kuomet rinkas drebino Graikijos bankrotas bei Kinijos akcijų griūtis) iki maždaug 75% (kaip yra dabar). Kitaip tariant, SF TAA fondas gali adaptuotis prie esamos situacijos ir vos ne kardinaliai keisti savo portfelio sudėtį (bei rizikos laipsnį). Kaip matome, šiais metais adaptacijos mechanizmas veikia tikrai neblogai ir pagrindinių turto klasių rezultatų vidurkį po visų mokesčių lenkia 2%. 

Išsamią statistiką bei fondo vienetų kitimo grafiką galima rasti SF TAA rezultatų suvestinėje.