SF TAA fondo mėnesinis komentaras (2017 sausis)

SF TAA Fondas / 2017-02-08

Tęsiame SF TAA fondo rezultatų skiltį, kurioje kiekvieno mėnesio pradžioje trumpai aptariame, kas vyksta finansų rinkose bei kaip tai įtakoja fondo rezultatus.

Mėnesio rezultatas: +1.12%
Pokytis nuo metų pradžios: +1.12%
Rezultatas nuo veiklos pradžios: -2.27%

2017 metai finansų rinkose prasidėjo gana teigiamomis nuotaikomis. Nors ir žaliavos fiksavo -1.5% minusą, o JAV nekilnojamojo turto sektorius pigo -0.19%, visos kitos pagrindinės turto klasės brango, tarp kurių įspūdingai sekėsi besivystančių rinkų akcijoms, kurių indeksą sekantis biržoje prekiaujamo fondo kaina kilo +5.76%, auksas pabrango +5.42%.

Nors ir žaliavų indekso korekcija portfelį šiek tiek traukė žemyn, fonde laikoma gana didelė akcijų pozicija nusvėrė teigiama linkme ir metus SF TAA fondas pradėjo paaugdamas +1.2%.  Reaguodami į kiek padidėjusį neigiamą žaliavų volatilumą, šio mėnesio pradžioje susimažinome jų poziciją iki 5.7% ir po ilgos pertraukos visu strategijoje numatytu pajėgumu sugrįžome į EAFE regiono (išsivystęs pasaulis išskyrus JAV) akcijas, kurios dabar sudaro beveik penktadalį aktyvų. Kadangi fonde pasiekėme maksimalią akcijų dalies ribą (~70%), žemiau pateikiu jų pasiskirstymą pagal šalis ir sektorius.

Kaip matome, didžioji akcijų dalis šiuo metu yra investuota JAV (33.4%), tuo tarpu į BRIC šalis esame nukreipę beveik penktadalį visos akcijų dalies. Žiūrint į pasiskirstymą tarp sektorių, išskirti reikėtų finansų ir informacinių technologijų sektorius, kurie kartu sudaro daugiau nei trečdalį investicijos į akcijas. Iš aukščiau pateikto paveikslo, taip pat galime matyti, jog į karščiausiais taškais tampančias Europą+Rusiją investuojame minimaliai (iki 10%), taigi galima geopolitinė įtampa Europoje fondui reikšmingos įtakos nedarys.

Artimiausiu metu investuotojų dėmesys ir toliau greičiausiai kryps į JAV palūkanų normų kilimo perspektyvas ir priklausomai nuo to kokį toną užduos JAV centrinis bankas, portfelį nežymiai koreguosime.

Išsamią statistiką bei fondo vienetų kitimo grafiką galima rasti SF TAA rezultatų suvestinėje.