SF TAA fondo mėnesinis komentaras (2018 birželis)

SF TAA Fondas / 2018-07-04

Tęsiame SF TAA fondo rezultatų skiltį, kurioje kiekvieno mėnesio pradžioje trumpai aptariame, kas vyksta finansų rinkose bei kokią įtaką tai daro fondo rezultatams.

Mėnesio rezultatas: -0.09%
Pokytis nuo metų pradžios: +0.17%
Rezultatas nuo veiklos pradžios: +10.62%

Vasara finansų rinkose dėl agresyvios JAV prekybos politikos Kinijos ir Europos sąjungos atžvilgiu prasidėjo lydima padidėjusio nervingumo. Dėl šios priežasties praeitą mėnesį daugiausiai pigo būtent besivystančių rinkų akcijos, kurių indeksas smuko apie -4.8% ir kritimas nuo buvusio piko jau siekia apie -15%. Atitinkamai prastai praeitą mėnesį sekėsi ir EAFE akcijoms (išsivystęs pasaulis išskyrus JAV), kurios pigo -1.65%. Kita vertus, JAV pozicijos stiprėjo - tiek JAV doleris, JAV akcijos bei JAV nekilnojamojo turto sektorius birželio mėnesį fiksavo teigiamus prieaugius.

Praeitą mėnesį kartu su neigiamais daugelio turto klasių rezultatais, šiek tiek pasikoregavo ir fondo vienetų kaina (-0.09%). Reaguodami į šiek tiek didėjantį rinkų nervingumą, birželio gale fondo portfelyje susimažinome akcijų dalį bei uždarėme turėtą nedidelę aukso poziciją. Vietoje jų atitinkamai praplėtėme trumpo termino obligacijų dalį (nuo 11% iki 16%) ir JAV nekilnojamojo turto sektoriaus poziciją (nuo 10% iki 26%).

Kadangi su birželio mėnesiu taip pat baigėsi ir pirmas 2018 metų pusmetis, galime apžvelgti mūsų fondo rezultatus lyginant su pagrindinių turto klasių pokyčiais bei kaip mūsų fondas atrodo kitų fondų kontekste.

Iš aukščiau pateikto paveikslėlio matome, jog sausio mėnesį akcijos (mėlyni atspalviai) SF TAA fonde sudarė daugiau nei du trečdalius portfelio ir tai nulėmė itin gerą metų pradžią mūsų fondui, mat būtent sausį akcijos smarkiai šovė aukštyn. Kaip galima matyti iš aukščiau pateikto vidutinės portfelio sudėties "pyrago", didžiausia fondo pozicija pirmą šių metų pusmetį buvo JAV akcijos (23.4%), EAFE akcijos sudarė apie 16.3%, o besivystančios rinkos ir žaliavos sudarė apie 14% fondo aktyvų. Turint omenyje faktą, kad būtent JAV akcijos ir žaliavos šiais metais yra vienintelės turto klasės sugeneravusios pliusą, ir tai, jog vadovaujantis inertiškumo ir rizikos ribojimo algoritmais dar balandžio mėnesį galutinai išsipardavėme besivystančių rinkų akcijas, kurios per gegužę ir birželį krito daugiau nei -7%, galime drąsiai teigti, jog mūsų taktinės turto alokacijos modelis šiais metais veikia itin efektyviai. Dėka šio pranašumo pagrindinių turto klasių krepšelį (lygių proporcijų) šiais metais lenkiame daugiau nei 1%.

Fondo efektyvumą vertinant iš konkurencinės aplinkose perspektyvos, galime apžvelgti, kaip sekasi kitiems panašios tematikos fondams. Deja, Lietuvoje tikrų taktinės turto alokacijos fondų, kurie pagal savo prospektą galėtų taktiškai portfelį periodiškai perskirstyti visose pagrindinėse turto klasėse, ne tik didinti ar mažinti akcijų/obligacijų proporcijas, nelabai yra. Tačiau, įdomumo dėlei, galime panaudoti portalo Verslo Žinios esančių fondų duombazę, kurioje galime atsifiltruoti tuos fondus, kurie savo portfelyje galimai laiko bent kelias skirtingas turto klases. Tokiu principu žemiau pateikiamoje lentelėje atrinkti ir pagal rezultatą nuo metų pradžios surikiuoti fondai patenkantys į "Mišrūs fondai", "Fondų fondai" bei "Alternatyvūs" kategorijas.

Taigi, kaip matome iš aukščiau pateiktos lentelės, Synergy Finance Tactical Asset Allocation fondas (SF TAA) šiais metais atsilieka tik nuo kito mūsų valdomo fondo Vitality, o tarp Fondų Fondų užima pirmą vietą. Reikia pastebėti ir tai, jog abu mūsų taktinės turto alokacijos principais valdomi fondai tarp TOP3 patenka ir pagal 12 mėnesių rezultatą.

Norint įvertinti fondo veiklos efektyvumą globaliu mastu parankiausia jo rezultatus palyginti su kitais alternatyviais ir globaliai investuojančiais fondais. Kadangi jų yra labai daug, jų visumą geriausia reprezentuoja įvairūs indeksai, kurių suvestinę pateikiame lentelėje žemiau:

Fondo/indekso/kategorijos pavadinimas  2018 metų rezultatas [USD]
Synergy Finance Tactical Asset Allocation   +0.17%
Morningstar Multialternative category  -1.31%
Morningstar Tactical Allocation category   -0.81%
HFRX Global Hedge Fund Index  -0.85%

Matome, jog panašiai kaip ir praeitais metais, taip ir šiais 2018-aisiais SF TAA fondas savo grąža lenkia visus esminius mūsų stebimus alternatyvių fondų indeksus, kurie nuo metų pradžios kol kas randasi neigiamoje teritorijoje (skaičiuojant JAV doleriais).

Taigi, apibendrinant pirmą pusmetį galime pasidžiaugti, jog tiek lyginant su pagrindinių turto klasių krepšeliu, tiek lyginant su Lietuvos konkurencija, tiek ir tarp alternatyvias taktinės turto alokacijos strategijas naudojančių ir globaliai veikiančių profesionalių investicinių fondų, SF TAA fondas toliau išlaiko solidžias pozicijas.

Išsamią statistiką bei fondo vienetų kitimo grafiką galima rasti SF TAA rezultatų suvestinėje.