SF TAA fondo mėnesinis komentaras (2018 gruodis). Metų apžvalga.

SF TAA Fondas / 2019-01-14

Tęsiame SF TAA fondo rezultatų skiltį, kurioje trumpai kiekvieno mėnesio pradžioje aptariame, kas vyksta rinkose bei kaip tai įtakoja fondo rezultatus.

Mėnesio rezultatas: -4.12%
2018 metų rezultatas: -8.13%
Rezultatas nuo veiklos pradžios: +1.46%

Paskutinį 2018 metų mėnesį pagrindinėse finansų rinkose vyko itin didelis kainų kritimas, o JAV akcijoms (-8.80%) gruodis buvo net gi prasčiausias nuo pat 1931 metų. Gruodį ženkliai smuko ir JAV nekilnojamojo turto sektorius (-7.95%) bei žaliavos (-7.21%), tuo tarpu EAFE akcijos krito -5.68%, o besivystančių šalių -3.35%. Teigiamą rezultatą sugeneruoti pavyko tik sisteminių šokų metu praverčiančiam auksui ir JAV obligacijoms, kurie atitinkamai paaugo +4.94 ir +1.87 procentus.

Žiūrint į pastarųjų 12 mėn. laikotarpį matome, jog visos pagrindinės turto klasės, išskyrus JAV dolerį (+7.05%) metus uždarė su nuostoliu. Didžiausius kritimus per metus sugeneravo besivystančių rinkų (-14.76%) ir EAFE akcijos (-14.75%). Reikia paminėti ir tai, jog JAV akcijoms 2018-ieji buvo pirmieji neigiami metai nuo 2008 metų krizės.

Kartu su pagrindinėmis turto klasėmis, metų galas prastai susiklostė ir SF TAA fondui, kurio vienetų kaina gruodį smuko -4.12% ir metus fondo valiuta uždarėme ties -8.13%. Vis dėlto rezultatą perskaičiavus į eurus, matome, jog dėl pabrangusio JAV dolerio fondo kritimas beveik dvigubai mažesnis ir siekia -4.3%.

Prisimenant metų pradžią, kuomet per sausį pasaulio akcijos pabrango +5.7%, o vėliau per vasarį ir kovą nukrito daugiau nei -6%, 2018-ųjų perspektyvos kėlė nerimą. Tokie staigūs svyravimai į viršų ir į apačią taktinės turto alokacijos modeliams yra labai neparankūs, todėl kuomet pavasarį dvigubai susimažinome akcijų dalį fonde ir vietoje jų iki 35% prasiplėtėme obligacijų poziciją bei po ilgos pertraukos reikšmingiau sugrįžome į žaliavas, jautėmės gana komfortabiliai ir beveik pusmetį į priekį judėjome be didesnių turbulencijų [žr. žemiau esantį paveikslėlį]

Spalio mėnesį dėl JAV vidaus ir užsienio politikos niuansų į finansų rinkas sugrįžus panikai, akcijų poziciją operatyviai susimažinome iki minimumo, tačiau iki tol itin sėkmingai, su maža koreliacija prieš kitas turto klases, portfelyje dirbusios žaliavos neatlaikė spaudimo ir vos per ne pilnus du mėnesius patyrė didžiausią kritimą per 3 metus (nafta atpigo nuo 85 iki 50 USD už barelį). Nors ir žaliavas išsipardavėme kritimo pusiaukelėje dar lapkritį, gruodį į laisvąjį kritimą perėjo visos rizikingos turto klasės. Čia mūsų kritimą tik sušvelnino daugiau nei pusę fondo turto sudariusios obligacijos bei grynieji pinigai. Galime pasiguosti tik tuo, jog lyginant su kitomis rizikingomis turto klasėmis, SF TAA fondo kritimas 2018 metais buvo apie 1,5 karto mažesnis.

Kitas rakursas, kuriuo galime įsivertinti savo investavimo rezultatus, tai pasilyginti su kitais alternatyviais ir globaliai investuojančiais fondais (žr. žemiau esančią lentelę).

Fondo/indekso/kategorijos pavadinimas  2018 metų grąža (USD)
Synergy Finance Tactical Asset Allocation   -8.1%
Morningstar World allocation category  -8.26%
Morningstar Tactical Allocation category   -7.89%
Credit Suisse Hedge Fund Index  -6.37%
HFRX Global Hedge Fund Index  -6.72%

Matome, jog 2018-uosius visi pagrindiniai globaliniame kontekste taktiškai strateguojančių fondų indeksai uždarė neigiamoje teritorijoje ir SF TAA fondas savo rezultatu nuo vidurkio smarkiai neišsiskyrė. Nors ir aplenkėme Morningstar World allocation kategorijos vidurkį, tam, kad antrus metus iš eilės dominuotume tarp visų šių indeksų, pritrūko labai nedaug.

Galiausiai galime pažvelgti, kaip mūsų strategijoms sekasi lyginantis su Lietuvos fondų rinkos žaidėjais ir čia jau visai kitas vaizdas [žr. žemiau esančią lentelę].

Kaip matome, į vieną lentelę sudėjus visus bent kas mėnesį savo rezultatus skelbiančius Lietuvos valdymo įmonių įsteigtus ir valdomus fondus (be IISKIS), SF TAA fondas pagal savo 2018 rezultatą randasi pirmoje vietoje. Turint omenyje tai, jog šie metai SF TAA fondui buvo blogiausi nuo pat fondo veiklos pradžios ir nepaisant to vis tiek tarp Lietuvos fondų esame pirmi, galime tik pasidžiaugti, jog žiūrint iš rizikos valdymo perspektyvos jau eilę metų išlaikome lyderio pozicijas.

Įdomumo dėlei taip pat žemiau pateikiu ir bendrą paveikslą kaip mūsų strategijos atrodo lyginant su visais Verslo Žinios portalo fondų duombazėje esančiais fondais (KIS ir IISKIS).

Kaip matome, čia taip pat esame gerokai virš vidurkio ir SF TAA fondas praeitais metais aplenkė daugiau nei 70% šios duombazės fondų (Vitality aplenkė beveik 60%, tuo tarpu Europos sutelktinio finansavimo fondas praeitais metais aplenkė visus fondus ir atsidūrė pirmoje vietoje).

Taigi apibendrinant metus galime konstatuoti, jog 2018-ieji buvo itin sudėtingi ir didelės turbulencijos metai, kurie daugeliui rizikingų turto klasių atnešė dviženklius neigiamus rezultatus. Tačiau nors ir SF TAA fondas metus uždarė labai panašiai kaip ir pagrindinių turto klasių bei globaliai strateguojančių užsienio alternatyvių fondų vidurkis, Lietuviškų fondų rinkoje išlaikėme lyderiaujančias pozicijas. Tokį tikslą sau keliame ir šiems - 2019 metams.

Išsamią statistiką bei fondo vienetų kitimo grafiką galima rasti SF TAA rezultatų suvestinėje.