SF TAA fondo mėnesinis komentaras (2018 sausis)

SF TAA Fondas / 2018-02-08

Tęsiame SF TAA fondo rezultatų skiltį, kurioje kiekvieno mėnesio pradžioje trumpai aptariame, kas vyksta finansų rinkose bei kaip tai įtakoja fondo rezultatus.

Mėnesio rezultatas: +4.41%
Pokytis nuo metų pradžios: +4.41%
Rezultatas nuo veiklos pradžios: +14.85%

2018 metai finansų rinkose prasidėjo itin teigiamomis nuotaikomis. Daugiausiai sausį brango besivystančios rinkos (+8.56%) ir JAV akcijos (+5.64%). Neigiamą rezultatą antrą mėnesį iš eilės pademonstravo JAV nekilnojamojo turto sektorius, kurio indeksą sekančio ETF kaina pasikoregavo -4.25%, taip pat kiek prasčiau sekėsi ir JAV obligacijoms (-1.24%). Nepaisant beveik užprogramuoto JAV palūkanų normų kilimo perspektyvų kitą mėnesį, JAV doleris prieš pagrindinių valiutų krepšelį metus pradėjo atpigdamas -3.25% ir viso per 12 mėnesių jau nukrito apie -9.6%.

Nors ir JAV obligacijų bei nekilnojamojo turto sektoriaus korekcija portfelį traukė žemyn, fonde laikoma maksimali akcijų pozicija gerokai nusvėrė į teigiamą pusę ir metus SF TAA fondas pradėjo paaugdamas net +4.41% (keturioliktas teigiamas mėnuo iš eilės). Reaguodami į kiek padidėjusį neigiamą JAV nekilnojamojo turto sektoriaus perspektyvumą, sausio gale šią turto klasę visiškai parsidavėme ir vietoje jos, mažindamiesi riziką, atidarėme nedidelę trumpalaikių obligacijų poziciją.

Kadangi fonde vis dar laikome maksimalią akcijų dalies ribą (~70%), įdomumo dėlei žemiau pateikiu jų pasiskirstymą pagal šalis ir sektorius.

Kaip matome, didžioji akcijų dalis šiuo metu yra investuota JAV (31%), tuo tarpu į BRIC šalis esame nukreipę mažiau nei penktadalį visos akcijų dalies. Žiūrint į pasiskirstymą tarp sektorių, išskirti reikėtų finansų ir informacinių technologijų sektorius, kurie kartu sudaro daugiau nei trečdalį visos akcijų pozicijos.

Artimiausiu metu investuotojų dėmesys ir toliau greičiausiai kryps į JAV infliacijos parodymus bei palūkanų normų kilimo perspektyvas. Priklausomai nuo to kokį toną užduos JAV centrinis bankas bei ar toliau vystysis šiuo metu stebima globali akcijų korekcija, portfelį atitinkamai koreguosime.

Išsamią statistiką bei fondo vienetų kitimo grafiką galima rasti SF TAA rezultatų suvestinėje.