SF TAA fondo mėnesinis komentaras (2019 kovas)

SF TAA Fondas / 2019-04-08

Tęsiame SF TAA fondo rezultatų skiltį, kurioje kiekvieno mėnesio pradžioje trumpai aptariame, kas vyksta finansų rinkose bei kaip tai daro įtaką fondo rezultatams.

Mėnesio rezultatas: +1.48%
Pokytis nuo metų pradžios: +1.50%
Rezultatas nuo veiklos pradžios: +2.58%


Pirmasis 2019 metų ketvirtis finansų rinkose buvo lyg atgaiva po didelio kainų kritimo praeitų metų gale. Kovo mėnesį finansų rinkose jautėsi pavasariškos nuotaikos - teigiamus rezultatus fiksavo visos pagrindinės turto klasės išskyrus auksą, kuris per pirmąjį pavasario mėnesį patyrė -1.60% nuostolį. 

Teigiamoje zonoje pirmasis ketvirtis užsidarė ir SF TAA fondui, kurio vienetai pagrindine fondo valiuta pabrango +1.5%, tuo tarpu dėl kiek sustiprėjusio JAV dolerio, rezultatas eurais šiais metais jau siekia +3.64%. Šiuo metu fondo portfelis ir toliau išlieka smarkiai diversifikuotas per beveik visas pagrindines turto klases: akcijos sudaro apie trečdalį turto, obligacijos apie 36%, JAV nekilnojamasis turtas užima apie 27% aktyvų, o aukso dalis fonde šiuo metu siekia apie 5%.

Nors ir pastaruoju metu rinkose vyrauja itin teigiamos nuotaikos, kovo mėnesį turėjome retą progą stebėti 6 dienas trukusią JAV valstybinių obligacijų palūkanų normų inversiją (žr. žemiau esantį pav.).

Tiek savo tyrimuose, tiek ketvirtinių renginių metu daugiausiai kalbame tik apie du makroekonominius rodiklius: JAV palūkanų normų kreivę bei OECD aplenkiančius indikatorius. Remiantis istoriniais duomenimis, visos JAV recesijos nuo 1970 metų įvykdavo po to, kai kažkurį laiką (nuo kelių iki keliasdešimties mėnesių) periodą tęsdavosi keistas reiškinys, kuomet trumpo laikotarpio (3mėn.) palūkanos būdavo didesnės nei ilgo laikotarpio (10 metų). Šis reiškinys vadinamas palūkanų normų inversija, mat normaliomis sąlygomis investuojant ilgesniam laikui yra natūralu tikėtis didesnio pajamingumo (nes atsiranda papildoma termino rizika). Kitaip tariant investuojant 3 mėnesiams patiriame gerokai mažesnę termino ir neapibrėžtumo riziką nei investuodami 10 metų. 

Taigi kyla natūralus klausimas ar nereikėtų smarkiai sunerimti dėl potencialiai artėjančios JAV recesijos? Kovo mėnesį suėjo lygiai 10 metų nuo buvusio JAV akcijų dugno - galbūt atėjo laikas dar vienai didelei pasaulinei krizei? Čia į pagalbą galima pasitelkti ekonominės sveikatos suvestinės vaidmenį atliekančių OECD aplenkiančių indikatorių parodymus, kurie remiantis tyrimais BVP krypties pasikeitimus vidutiniškai lenkia bent 2-3 mėnesiais. Kaip matome iš aukščiau esančio paveikslėlio, remiantis OECD aplenkiančiais indikatoriais, visos pagrindinės ekonominės zonos šiuo metu jau randasi nuosmukyje, kas kaip ir patvirtina, kad globalinė ekonomika randasi vėlyvojoje ciklo stadijoje. Vis dėlto, jeigu laukiame rimto globalinio sukrėtimo, tai jis dažniausiai ateina po didelės spartos globalinio augimo. Vertinant pastarųjų kelių metų aplenkiančių indikatorių parodymus (žr. žemiau esantį pav.), situacija anaiptol neprimena to vaizdo, kurį matėme prieš 2007-2008 metų krizę.

Kaip matome iš aukščiau esančio paveikslėlio, ekonominio ciklo pikus, kuriems gerokai dar trūko iki 2007 metų lygio, pagrindiniai regionai pasiekė dar 2017 metų gale arba pirmoje 2018 metų pusėje. Čia mintis ta, jog didelei krizei reikia prieš tai einančio didelio augimo, o dabartiniu atveju situacija yra priešinga, t.y. iki rimto ekonominio perkaitimo dar labai daug trūksta ir labiau tikėtinas lengvo nusileidimo scenarijus, kurį galbūt rinka šiais metais jau pradeda ir įskaičiuoti pakylėtose pirmo ketvirčio nuotaikose.

Bet kuriuo atveju, šiuo metu SF TAA fondo portfelio sudėtis yra neblogai orientuota tiek į tolesnio augimo, kur akcijos (32% portfelio) greičiausiai susirinks didžiausią prieaugį, tiek rimtesnio nuosmukio, kur obligacijos (36% portfelio) absorbuos kritimus. Tuo tarpu likusi dalis portfelio (27% JAV NT + 5% auksas) gali praversti didesnės turbulencijos atveju, kur dėl palūkanų normų kreivės inversijos JAV centrinis bankas ryžtųsi šiek tiek sumažinti trumpo laikotarpio palūkanas taip atversdamas potencialios infliacinės rizikos perspektyvas.

Išsamią statistiką bei fondo vienetų kitimo grafiką galima rasti SF TAA rezultatų suvestinėje.