SF TAA fondo mėnesinis komentaras (2019 sausis)

SF TAA Fondas / 2019-02-08

Tęsiame SF TAA fondo rezultatų skiltį, kurioje kiekvieno mėnesio pradžioje trumpai aptariame, kas vyksta finansų rinkose bei kaip tai įtakoja fondo rezultatus.

Mėnesio rezultatas: -0.02%
Pokytis nuo metų pradžios: -0.02%
Rezultatas nuo veiklos pradžios: +1.04%

Pirmasis 2019 metų mėnuo finansų rinkose buvo lyg atgaiva po didelio kainų kritimo gruodžio mėnesį. Sausį visos turto klasės išskyrus JAV dolerį (-0.24%) uždirbo pelną. Lyg nuo spyruoklių atšoko nekilojamasis turtas (+11.85%), besivystančių šalių (+9.66%), JAV (+8.01%) ir EAFE (+7.47%) akcijos. Taip pat smarkiai pakilo ir žaliavos (+8.35%), o šiek tiek nuosaikiau augo auksas (+2.89%) ir obligacijos (+1.11%).

Kadangi SF TAA fonde šiuos metus pradėjome su itin konservatyvia alokacija, sudalyvauti rizikingų turto klasių atšokime nepavyko ir per sausio mėnesį vienetų kaina išliko beveik nepakitusi. Rizikos valdymo algoritmas sausio pirmomis dienomis visiškai uždarė turėtas akcijų bei nekilnojamojo turto pozicijas ir vietoje jų visas fondo portfelis buvo paskirstytas tarp obligacijų, aukso ir grynųjų pinigų. Tokia portfelio kompozicija buvo nukreipta prieš galimą tolesnį rinkų kritimą. Blogiausias scenarijus mūsų strategijoms susiklosto tuomet kai po itin didelio ir staigaus kainų kritimo seka staigus atšokimas. Tokiose situacijose dažniausiai tenka visiškai uždaryti visas rizikingas pozicijas ir trumpam pereiti į saugumą. Taigi rizikos valdymas, kaip ir bet kuris kitas draudimas, pasiteisina tik tuo atveju jeigu nutinka reikšmingas neigiamas įvykis.

Šį mėnesį po staigaus sausio mėnesio atšokimo, vėl sugrįžinėjame į rizikingas turto klases (žr. žemiau esantį pav.).

Kaip matome iš aukščiau esančio paveikslėlio, vis dar didžiąją portfelio dalį sudaro "krizinei" situacijai palankios turto klasės: auksas užima apie 20% portfelio, o obligacijos ir grynieji pinigai užima beveik 40% grynųjų aktyvų. Sekanti didžiausia pozicija yra JAV nekilnojamojo turto sektoriuje dirbančios (vystytojai, nuomotojai, NT operatoriai) investicinės bendrovės, kurias pastaruoju metu teigiamai veikia pasyvesnė nei rinka tikėjosi JAV centrinio banko politika (mažesnės palūkanos -> didesnės maržos). Galiausiai, akcijos sudaro apie 15% fondo, tarp kurių didžioji dalis nukreipta į besivystančias rinkas. 

Išsamią statistiką bei fondo vienetų kitimo grafiką galima rasti SF TAA rezultatų suvestinėje.