Naujienlaiškių prenumeratos taisyklės

Jei sutikote užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškius, Jūsų el. pašto adresą naudosime informacinei medžiagai bei kitoms naujienoms siųsti. Sukaupta informacija bus naudojama tik naujienlaiškių siuntimui. UAB „Synergy Finance“ vardu naujienlaiškius siunčiame periodiškai.

Naujienlaiškio prenumeratoriai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai atšaukiamas sutikimas), teisę į duomenų perkeliamumą (gauti iš arba perduoti asmens duomenis nurodytam valdytojui).

Jūsų el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas informacinių technologijų paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Jums skirtus naujienlaiškius. Galite atsisakyti naujienlaiškio, apie atsisakymą pranešdami el. paštu info@synergy-finance.com arba paspausdami naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą.

Jei turite prašymų dėl asmens duomenų tvarkymo ar nusiskundimų, kreipkitės tiesiogiai į mus el. pašto adresu info@synergy-finance.com arba į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.