Nextury Asia Technology Fund

Pokytis nuo: iki:

Investicinio fondo pavadinimas

"Nextury Asia Technology Fund"

Data

2022-01-18

Vieneto kaina EUR

97.4485

GAV EUR

1,765,119.86

Nuo sukūrimo %

-2.55

Metų pokytis %

-

Pokytis nuo metų pradžios %

+2.33

Mėnesio pokytis %

+3.19

Dienos pokytis %

-2.15

Nextury Asia Technology Fund aprašymas

„Nextury Asia Technology Fund“ – tai aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio turtas investuojamas į Azijos technologijų sektoriaus bendrovių (įskaitant, bet neapsiribojant, su technologijų, žiniasklaidos ir komunikacijos, vartojimo prekių ir pan. sektoriais susijusias bendroves) nuosavybės vertybinius popierius ir / ar depozitoriumo pakvitavimus. 

Fondo tikslas – atsižvelgiant į Fondo rizikos lygį auginti Fondo kapitalą ilguoju laikotarpiu.

Fondo investicijos pagrinde bus nukreiptos į Azijos technologijų sektoriaus bendroves įtrauktas į biržų sąrašus visame pasaulyje. Tuo tarpu daugiausiai bus investuojama į pagrindinėse pasaulio finansų rinkose, kaip pavyzdžiui JAV, Didžioji Britanija, Vokietija, Japonija, Honkongas ir pan., prekiaujamas Azijos technologijų bendrovių nuosavybės vertybinius popierius ir / ar depozitoriumo pakvitavimus.

Fondo turtas bus investuojamas į tokias Azijos technologijų sektoriaus bendroves, kurios tikėtina sugebės sėkmingai prisitaikyti prie globalinėse rinkose vykstančių struktūrinių technologinių pokyčių ir ženkliai pasigerins pajamų bei pelno perspektyvas.

Lyginamasis indeksas

Fondo veiklos rezultatų įvertinimui yra numatytas lyginamasis indeksas – MSCI AC Asia Index Net (USD).

Šį nuosavybės vertybinių popierių indeksą sudaro maždaug 1500 didelės ir vidutinės kapitalizacijos bendrovių akcijų iš išsivysčiusių ir besivystančių Azijos šalių. Didžiausią svorį indekse sudaro informacinių 6 / 14 technologijų, vartojimo prekių, finansų ir komunikacijos sektoriaus bendrovių akcijos.

 

Fondo dokumentai

Įsigykite fondų vienetų

Minimali investavimo suma  
10 000 EUR

Metinis valdymo mokestis – 1.0%

Sėkmės mokestis – 20.0%

Platinimo mokestis – nuo 0.5% iki 2.0%

Išpirkimo mokestis  20 EUR


Norėdami investuoti į fondą, skambinkite telefonu

8 671 14450

arba rašykite į
info@synergy-finance.com
laiške nurodykite savo kontaktinius duomenis ir mes su Jumis susisieksime.