Synergy European Crowdlending Fund

Investicinio fondo pavadinimas

"Synergy European Crowdlending Fund"

Data

2020-10-30

Vieneto kaina EUR (B klasė)

130.1533

GAV EUR

16,296,246.31

Nuo sukūrimo %

+30.15

Metų pokytis %

+1.75

Pokytis nuo metų pradžios %

+0.44

Mėnesio pokytis %

+1.65

Vieneto kaina EUR (A klasė)

134.4129

Vieneto kaina EUR (I klasė)

130.1533

*Lentelėje ir grafike pateikiami pokyčiai apskaičiuoti naudojant B klasės vienetų kainas

Synergy European Crowdlending Fund (ECF) – pirmasis Baltijos šalyse atviro tipo investicinis fondas, kurio dėka informuotieji investuotojai gali pasiekti unikalią ir itin greitai besivystančią sutelktinio finansavimo bei paskolų rinką. Savo veikla fondas tiesiogiai prisideda prie alternatyvaus finansavimo sektoriaus vystymosi ne tik Baltijos šalyse, bet ir visoje Europoje.

ESF fondas, pasitelkiant tikslinę įmonę per sutelktinio finansavimo platformas (bei tam tikrais atvejais tiesiogiai), naudojant specialų platformų vertinimo ir finansuotinų nišų atrankos algoritmą, formuoja ypač plačiai išskaidytą paskolų portfelį (skaidymas vyksta pagal suteikto finansavimo tipus, terminą, šalis, sektorius ir pan.). Normaliomis rinkos sąlygomis planuojama fondo portfelyje laikyti apie 10 – 20 tūkst. skirtingų investicijų, didžiausiai iš jų skiriant ne daugiau kaip 5 proc. bendro portfelio vertės. Tokiu būdu bus užtikrintas nesisteminės rizikos sumažinimas bei galimų klaidų parenkant investicijas minimizavimas.

VERSLO FINANSAVIMAS NT PROJEKTŲ FINANSAVIMAS INDIVIDUALŪS SPRENDIMAI
Faktoringas su draudimu

Apyvartinės lėšos su hipoteka

Įrangos lizingas su hipoteka

Investiciniai projektai

Verslo pradžiai su hipoteka

Trumpalaikių obligacijų pirkimas
Etapinis NT plėtojimo finansavimas

NT renovacijos finansavimas

Komercinio NT plėtojimas

Tarpinis (bridge) finansavimas

NT paskolų sindikavimas

„Profit sharing“ NT plėtojimas
Paskolos su hipoteka

Automobilių lizingas su draudimu

NT lizingas su draudimu

Vienos įmokos paskolos su draudimu

Paskolų sindikavimas

Paskolos be garanto

Potencialių finansavimo platformų tinkamumo vertinimas yra atliekamas periodiškai. Priklausomai nuo situacijos ar pasikeitusių rinkos aplinkybių vienos platformos iš stebėsenos sąrašo yra išbraukiamos, tuo tarpu kitos – pridedamos.

Finansinio užnugario ir reputacijos analizė

Vertinama ar platforma gavo investicijų augimui bei plėtrai iš VC (angl. venture capital), verslo angelų ar kitų šaltinių; atliekamas su platforma susijusių įmonių grupės, motininės kompanijos bei veiklos partnerių vertinimas; atliekama investuotojų sentimento analizė (nepriklausomos platformos apžvalgos ir vertinimai, su platforma susijusių svarbiausių aktualijų, naujienų ir investavimo rezultatų, vietinės ir tarptautinės internetinės žiniasklaidos sentimento periodinė peržiūra; atsiliepimai investuotojų forumuose; platformą audituojančios licencijuotos audito įmonės ataskaitos.

Galiojančios teisinės bazės įvertinimas

Tikrinamos veiklos licencijos ir ar platforma yra prižiūrima atitinkamos priežiūros institucijos; atliekamas teisinis spragų tikrinimas peržiūrint sutartinę bazę; atliekamas pinigų skolinimo reglamentavimo įvertinimas ir informacijos apie skolininką rinkimo bei pateikimo analizė; įvertinami reikalavimai platformos naudotojams (pilietybė, minimali investuojama suma ir kt.) ir platformos operatoriui, mokestinė struktūra bei santykių nutraukimo sankcijos.

Rizikos valdymo ir IT saugumo įvertinimas

Atliekamas platformos operatoriaus finansinių ataskaitų (įstatinio kapitalo) patikrinimas, kredito rizikos vertinimo kriterijų analizė, platformos tęstinumo planas (kas bus jei platforma susidurs su sunkumais ar bankrotais), finansavimo proceso detalizavimas bei platformos atsakomybės įvertinimas; periodiškai tikrinamas antrinės rinkos struktūra, sufinansuotų paskolų portfelis ir buy-back garantijos veikimas; tikrinamas SSL sertifikatas, serverio saugumo lygis (įsigijimo data, savininkas), programavimo kalbos pasirinkimas (nuo to priklauso saugumas), back-end ir front-end sistemų atskyrimas bei nepriklausoma programuotojo išvada apie platformos techninį patikimumą.

Pinigų valdymo ir investavimo sąlygų įvertinimas

Atliekamas vartotojų registracijos proceso patikrinimas ir dokumentų, reikalaujamų iš vartotojų, identifikavimas; atliekama valdymo sistemos analizė (naudojama trečiosios šalies sistema ar įdiegta sava sistema); įvertinamas automatinio investavimo funkcionalumas, institucinio investuotojo privilegijų analizė (pvz. VIP statusas investuojantiems didesnes sumas), platformos statistikos išsamumas/patikimumas.

Kiekvieną mėnesį iš atrinktų finansavimo platformų duomenų bazių periodiškai formuojamas visų finansavimui prieinamų nišų sąrašas. Pagal sudarytą eliminavimo algoritmą pašalinamos kriterijų neatitinkančios finansavimo nišos. Instrumentų iš sąrašo eliminavimas vykdomas atsižvelgiant į tokius kriterijus, kaip:

  • Garantas ir jo patikimumas;
  • Instrumento atpirkimo laikotarpis ir pelningumas;
  • Operatoriaus reputacija ir patikimumas;
  • Instrumento finansavimo sąlygos ir likvidumas.

Finansuotinų instrumentų stebėsenos modelis nuolat tobulinamas atsižvelgiant į portfelio statistinius duomenis bei pasitelkiant patirties analizę.

Išskirtiniais atvejais didesnės vertės projektus siekiama finansuoti tiesiogiai (dėl galimai geresnio pelningumo ir rizikos santykio, didesnio skaidrumo ir pan.), tuo tarpu mažesnių sumų finansavimas atliekamas pasitelkiant jau veikiančias sutelktinio finansavimo platformas.

Tikslinė įmonė tiesiogiai paskolų fiziniams asmenims neteikia, tačiau dalį investicijų gali nukreipti į šį sektorių per sutelktinio finansavimo platformas.

Daugiau informacijos rasite fondo puslapyje: https://crowdlending.fund