Synergy European Crowdlending Fund

Investicinio fondo pavadinimas

"Synergy European Crowdlending Fund"

Data

2021-03-31

Vieneto kaina EUR (B klasė)

89.2770

GAV EUR

11,002,595.69

Nuo sukūrimo %

-10.72

Metų pokytis %

-31.72

Pokytis nuo metų pradžios %

+2.96

Mėnesio pokytis %

+2.33

Vieneto kaina EUR (A klasė)

92.1989

Vieneto kaina EUR (I klasė)

89.2770

*Lentelėje ir grafike pateikiami pokyčiai apskaičiuoti naudojant B klasės vienetų kainas

Synergy European Crowdlending Fund (ECF) – pirmasis Baltijos šalyse atviro tipo investicinis fondas, kurio dėka informuotieji investuotojai gali pasiekti unikalią ir itin greitai besivystančią sutelktinio finansavimo bei paskolų rinką. Savo veikla fondas tiesiogiai prisideda prie alternatyvaus finansavimo sektoriaus vystymosi ne tik Baltijos šalyse, bet ir visoje Europoje.

ESF fondas, pasitelkiant tikslinę įmonę per sutelktinio finansavimo platformas (bei tam tikrais atvejais tiesiogiai), naudojant specialų platformų vertinimo ir finansuotinų nišų atrankos algoritmą, formuoja ypač plačiai išskaidytą paskolų portfelį (skaidymas vyksta pagal suteikto finansavimo tipus, terminą, šalis, sektorius ir pan.). Normaliomis rinkos sąlygomis planuojama fondo portfelyje laikyti apie 10 – 20 tūkst. skirtingų investicijų, didžiausiai iš jų skiriant ne daugiau kaip 5 proc. bendro portfelio vertės. Tokiu būdu bus užtikrintas nesisteminės rizikos sumažinimas bei galimų klaidų parenkant investicijas minimizavimas.

Išskirtiniais atvejais didesnės vertės projektus siekiama finansuoti tiesiogiai (dėl galimai geresnio pelningumo ir rizikos santykio, didesnio skaidrumo ir pan.), tuo tarpu mažesnių sumų finansavimas atliekamas pasitelkiant jau veikiančias sutelktinio finansavimo platformas.

Tikslinė įmonė tiesiogiai paskolų fiziniams asmenims neteikia, tačiau dalį investicijų gali nukreipti į šį sektorių per sutelktinio finansavimo platformas.