Synergy Global Allocation Fund

Investicinio fondo pavadinimas

"Synergy Global Allocation Fund"

Data

2022-01-24

Vieneto kaina EUR (B klasė)

102.2620

GAV EUR

4,218,644.50

Nuo sukūrimo %

+29.09

Metų pokytis %

+4.45

Pokytis nuo metų pradžios %

-3.08

Mėnesio pokytis %

-2.78

Dienos pokytis %

-0.41

Vieneto kaina EUR (A klasė)

102.3281

Synergy Global Allocation Fund aprašymas:

Synergy Global Allocation Fund – tai investicinis fondas, kurio turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, atspindinčias skirtingas turto klases (akcijos, obligacijos, nekilnojamas turtas, žaliavos, auksas ir pan.).

Fondo tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų plačiai išskaidyto ir į pagrindines turto klases investuojančio krepšelio pelningumui. Šiam rezultatui pasiekti formuojant fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (angl. exchange traded funds, ETF).

Fondo turtas investuojamas pagal pasaulio rinkų portfelio (angl. global market portfolio) investavimo strategiją. Tai yra subalansuota investavimo strategija, pagal kurią didžioji dalis portfelio yra investuojama į tradicines turto klases, tokias kaip akcijos ir obligacijos (~90 proc.), tuo tarpu likusi portfelio dalis investuojama į alternatyvias turto klases, tokias kaip nekilnojamas turtas, žaliavos ir pan.

Formuojant fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai, kurie leidžia fondo portfelį išskaidyti ne tik tarp akcijų ar obligacijų, bet ir investuoti į finansines priemones, susietas su nekilnojamu turtu, žaliavomis, auksu ar kitomis turto klasėmis.

Fondo įsigyjami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai gali būti įtraukti į pagrindinių pasaulio finansų rinkų, kaip pavyzdžiui JAV, Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir pan., biržų prekybos sąrašus.

Fondo dokumentai

Fondo ataskaitos

Įsigykite fondų vienetų

Minimali investavimo suma –
500 EUR
Metinis valdymo mokestis – 0.75%
Platinimo mokestis – nuo 0.5% iki 1.0%


Norėdami investuoti į fondą, skambinkite telefonu

8 671 14450

arba rašykite į
info@synergy-finance.com
laiške nurodykite savo kontaktinius duomenis ir mes su Jumis susisieksime.

Įsigykite fondo vienetų