Synergy Global Equity Fund

Investicinio fondo pavadinimas

"Synergy Global Equity Fund"

Data

2022-01-17

Vieneto kaina EUR (B klasė)

106.8118

GAV EUR

10,527,951.81

Nuo sukūrimo %

+6.81

Metų pokytis %

-

Pokytis nuo metų pradžios %

-1.13

Mėnesio pokytis %

+1.40

Dienos pokytis %

+0.31

Vieneto kaina EUR (A klasė)

106.8882

Synergy Global Equity Fund aprašymas

Synergy Global Equity Fund“ – tai investicinis fondas, kurio turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, atspindinčias skirtingų šalių, regionų bei investavimo stilių akcijas (Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos, Azijos ir besivystančių rinkų akcijos; stambių, vidutinių ir smulkių bendrovių akcijos; vertės ir augimo bendrovių akcijos ir pan.).

Fondo tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų skirtingų rūšių pasaulio akcijų krepšelio pelningumui. Šiam rezultatui pasiekti formuojant Fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (angl. exchange traded funds, ETF).

Fondo turtas investuojamas į plačiai išskaidytą pasaulio akcijų krepšelį. Iki 50 proc. Fondo yra investuojama į vieną iš trijų pagrindinių akcijų regionų vadovaujantis Valdymo įmonės sukurta ir periodiškai atsinaujinančia inertiškumo (angl. momentum) investavimo strategija, kuri buvo testuojama su daugiau nei 30 metų pagrindinių turto klasių istoriniais duomenimis. Pagal inertiškumo strategiją portfelio koregavimai paprastai atliekamai kartą per mėnesį, priklausomai nuo Fonde naudojamos strategijos parodymų. Kita Fondo dalis gali būti investuojama į vertės bendrovių akcijas (angl. value stocks), mažos kapitalizacijos bendrovių akcijas (angl. small cap stocks) bei plačiai išskaidytą pasaulio akcijų krepšelį. Tyrimai rodo, kad inertiškumo ir vertės strategijos ilgu laikotarpiu pasižymi neigiama koreliacija, o šių strategijų derinimas padeda pasiekti dar geresnį pelningumo ir rizikos santykį.

Formuojant Fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai, kurie leidžia Fondo portfelį išskaidyti tarp skirtingų šalių, regionų bei investavimo stilių bendrovių akcijų.