Kraunama...
%
Duomenų data
2023-09-21
Grynųjų aktyvų vertė
1,626,346.67
Vieneto vertė 129.7867 EUR

Norėdami pradėti investuoti, spauskite žemiau esantį mygtuką „Investuoti dabar“ ir būsite nukreipti į mūsų savitarną, kurioje per 5 min. galėsite įsigyti mūsų valdomų fondų vienetų. Jei prieš investuojant dar norite pasitarti, registruokitės individualiai konsultacijai ir mūsų specialistai kaip galima greičiau susisieks su Jumis.

Apie fondą

Portfelio diversifikacija pagal sektorius

Alpha Metals and Mining Fund

Investicinis fondas, kurio turtas investuojamas į metalų ir kasybos pramonės (angl. metals and mining industry) bendrovių nuosavybės vertybinius popierius ir / ar į depozitoriumo pakvitavimus.

Fondo tikslas – atsižvelgiant į fondo rizikos lygį auginti fondo kapitalą ilguoju laikotarpiu. Fondo investicijos pagrinde bus nukreiptos į metalų ir kasybos pramonės bendroves įtrauktas į biržų sąrašus visame pasaulyje. Tuo tarpu daugiausiai bus investuojama į pagrindinėse pasaulio finansų rinkose, kaip pavyzdžiui Didžioji Britanija, JAV, Australija, Kanada ir pan., prekiaujamas metalų ir kasybos pramonės bendrovių akcijas.

Fondo turtas bus investuojamas į tas metalų ir kasybos pramonės bendroves, kurios pasižymės mažesniais negu rinkos vidurkis santykiniais rodikliais ir / arba kurios, pagal santykinius rodiklius, bus priskiriamos prie vertės akcijų.

Fondo prezentaciją rasite paspaudę čia.

Lyginamasis indeksas

Nuo 2020 m. vasario 10 d. – 100% S&P Global Natural Resources Index (TR) (EUR)

S&P Global Natural Resources Index (TR) – tai nuosavybės vertybinių popierių indeksas, kurį sudaro 90 didžiausių viešai prekiaujamų gamtos išteklių ir žaliavų verslo bendrovių, kurios atitinka specifinius investavimo reikalavimus ir siūlo investuotojams diversifikuotą nuosavybės vertybinių popierių poziciją 3 pagrindiniuose su žaliavomis susijusiuose sektoriuose: agroverslo, energetikos ir metalų bei kasybos. Originali lyginamojo indekso valiuta JAV doleris, reikšmė imama eurais. Indekso Bloomberg trumpinys (angl. ticker) – SPGNRUT.

Suvestinės

Parsisiųsti CSV

Istoriniai fondo grynųjų aktyvų bei vienetų verčių duomenys

Mėnesinių rezultatų suvestinė

Periodiškai generuojama mėnesių rezultatų suvestinė

Statistiniai duomenys

Kainodara

Ataskaitos