Kraunama...
Duomenų data
2023-09-21
Grynųjų aktyvų vertė
1,292,308.87
Vieneto vertė A klasė
93.3244 EUR
Vieneto vertė B klasė
92.8778 EUR

Norėdami pradėti investuoti, spauskite žemiau esantį mygtuką „Investuoti dabar“ ir būsite nukreipti į mūsų savitarną, kurioje per 5 min. galėsite įsigyti mūsų valdomų fondų vienetų. Jei prieš investuojant dar norite pasitarti, registruokitės individualiai konsultacijai ir mūsų specialistai kaip galima greičiau susisieks su Jumis.

Apie fondą

Portfelio diversifikacija pagal turto klases

Synergy Global Allocation Fund

Investicinis fondas, kurio turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, atspindinčias skirtingas turto klases (akcijos, obligacijos, nekilnojamas turtas, žaliavos, auksas ir pan.).

Fondo tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų plačiai išskaidyto ir į pagrindines turto klases investuojančio krepšelio pelningumui. Šiam rezultatui pasiekti formuojant fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (angl. exchange traded funds, ETF).

Fondo turtas investuojamas pagal pasaulio rinkų portfelio (angl. global market portfolio) investavimo strategiją. Tai yra subalansuota investavimo strategija, pagal kurią didžioji dalis portfelio yra investuojama į tradicines turto klases, tokias kaip akcijos ir obligacijos (~90 proc.), tuo tarpu likusi portfelio dalis investuojama į alternatyvias turto klases, tokias kaip nekilnojamas turtas, žaliavos ir pan.

Pagrindinės turto klasės į kurias investuoja Synergy Global Allocation Fund

Pasaulio akcijos Pasaulio akcijos

Akcijų pozicija fonde konstruojama iš dviejų vieną kitą gerai papildančių krypčių: pasaulio akcijos (didžiausias svoris suteikiamas išsivysčiusioms šalims) ir besivystančių rinkų akcijos (didžioji dalis sukoncentruota besivystančios Azijos regione). Tokiu būdu užtikrinamas maksimalus diversifikacinis efektas. Vienu metu fondas netiesiogiai gali būti investavęs į daugiau nei 1000 skirtingų pasaulio akcijų.

Pasaulio obligacijos Pasaulio obligacijos

Pasaulio nekilnojamojo turto sektorius Pasaulio nekilnojamojo turto sektorius

Auksas Auksas

Suvestinės

Parsisiųsti CSV

Istoriniai fondo grynųjų aktyvų bei vienetų verčių duomenys

Mėnesinių rezultatų suvestinė

Periodiškai generuojama mėnesių rezultatų suvestinė

Statistiniai duomenys

Kainodara