Kraunama...
Duomenų data
2022-05-20
Grynųjų aktyvų vertė
12,415,822.11
Vieneto vertė A klasė
99.7159 EUR
Vieneto vertė B klasė
99.5423 EUR

Norėdami pradėti investuoti, spauskite žemiau esantį mygtuką „Investuoti“ ir galėsite įsigyti mūsų valdomų fondų vienetų. Jei prieš investuojant norite pasitarti, registruokitės individualiai konsultacijai. Mūsų investavimo specialistai kaip galima greičiau susisieks su Jumis.

Apie fondą

Portfelio diversifikacija pagal regioną

Synergy Global Equity Fund

Tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų skirtingų rūšių pasaulio akcijų krepšelio pelningumui. Šiam rezultatui pasiekti formuojant Fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (angl. exchange traded funds, ETF).

Fondo turtas investuojamas į plačiai išskaidytą pasaulio akcijų krepšelį. Iki 50 proc. Fondo yra investuojama į vieną iš trijų pagrindinių akcijų regionų vadovaujantis Valdymo įmonės sukurta ir periodiškai atsinaujinančia inertiškumo (angl. momentum) investavimo strategija, kuri buvo testuojama su daugiau nei 30 metų pagrindinių turto klasių istoriniais duomenimis.

Pagal inertiškumo strategiją portfelio koregavimai paprastai atliekamai kartą per mėnesį, priklausomai nuo Fonde naudojamos strategijos parodymų. Kita Fondo dalis gali būti investuojama į vertės bendrovių akcijas (angl. value stocks), mažos kapitalizacijos bendrovių akcijas (angl. small cap stocks) bei plačiai išskaidytą pasaulio akcijų krepšelį.

Formuojant Fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai, kurie leidžia Fondo portfelį išskaidyti tarp skirtingų šalių, regionų bei investavimo stilių bendrovių akcijų. Tyrimai rodo, kad inertiškumo ir vertės strategijos ilgu laikotarpiu pasižymi neigiama koreliacija, o šių strategijų derinimas padeda pasiekti dar geresnį pelningumo ir rizikos santykį.

Suvestinės

Parsisiųsti CSV

Istoriniai fondo grynųjų aktyvų bei vienetų verčių duomenys

Mėnesinių rezultatų suvestinė

Periodiškai generuojama mėnesių rezultatų suvestinė

Statistiniai duomenys

Kainodara

Ataskaitos