Kraunama...
Duomenų data
2023-11-28
Grynųjų aktyvų vertė
737,656.74
Vieneto vertė A klasė
93.0365 EUR
Vieneto vertė B klasė
92.5291 EUR

Norėdami pradėti investuoti, spauskite žemiau esantį mygtuką „Investuoti dabar“ ir būsite nukreipti į mūsų savitarną, kurioje per 5 min. galėsite įsigyti mūsų valdomų fondų vienetų. Jei prieš investuojant dar norite pasitarti, registruokitės individualiai konsultacijai ir mūsų specialistai kaip galima greičiau susisieks su Jumis.

Apie fondą

Portfelio diversifikacija pagal demografines nišas

Future Demographics Fund

Fondo tikslas – siekti aukšto fondo kapitalo prieaugio ilguoju laikotarpiu investuojant į sritis, kurioms didelę įtaką daro pasaulyje vykstantys demografiniai bei socialiniai pokyčiai, tokie kaip senstanti visuomenė, auganti moterų finansinė galia, beisvystančių rinkų, tokių kaip Kinija bei Indija, ekonominio dominavimo augimas bei į rinką žengianti Z, arba skaitmeninė karta.

Fondas investuoja vadovaujantis valdymo įmonės sukurta inertiškumo (angl. momentum) investavimo koncepcija. Jos pagalba sistemingai reitinguojant fondo stebimų pozicijų sąraše esančius biržoje prekiaujamus investicinius fondus (angl. exchange traded funds, ETF) atrenkami tie, kurių inertiškumo rodiklis duotuoju skaičiavimo momentu yra didžiausias. Portfelio koregavimai paprastai atliekamai kartą per mėnesį.

Fondo įsigyjami biržoje prekiaujami fondai gali būti įtraukti į pagrindinių pasaulio finansų rinkų, kaip pavyzdžiui JAV, Vokietijos, Olandijos, Šveicarijos, Didžiosios Britanijos ir pan., biržų prekybos sąrašus. Fondo investicijos nėra apribotos konkrečioje geografinėje zonoje ar pramonės šakoje.

Investavimo nišos tarp kurių portfelį sistemiškai pozicionuoja fonde naudojamas momentum modelis

Atsakingas vartojimas Atsakingas vartojimas

Ilgaamžiškumas ir sveikata Ilgaamžiškumas ir sveikata

Laisvalaikis ir pramogos Laisvalaikis ir pramogos

Mityba ir maisto technologijos Mityba ir maisto technologijos

Finansinės paslaugos ir technologijos Finansinės paslaugos ir technologijos

Suvestinės

Parsisiųsti CSV

Istoriniai fondo grynųjų aktyvų bei vienetų verčių duomenys

Mėnesinių rezultatų suvestinė

Periodiškai generuojama mėnesių rezultatų suvestinė

Statistiniai duomenys

Kainodara

Ataskaitos