Kraunama...
Pranešimai

Dėl naujai taikomų ekonominių sankcijų Baltarusijai ir Rusijai

Sekdami įvykius Ukrainoje, UAB „Synergy finance“ informuoja, kad valdymo įmonė dirba įprastu režimu, paslaugos teikiamos įprasta tvarka. 
UAB „Synergy finance“ valdomų investicinių fondų investicijos yra plačiai išskaidytos (remiantis investicinių fondų prospektuose detalizuota investavimo politika), todėl dabartinė situacija turi tik minimalų poveikį investicinių fondų rezultatams. Informuojame, kad UAB „Synergy finance“ laikosi Jungtinių Tautų, Europos sąjungos, JAV OFAC sankcijų režimų.

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus: 

Kokią įtaką bendrovės teikiamoms paslaugoms turi dabartinė geopolitinė įtampa regione? 

Valdymo įmonė savo paslaugas teikia įprastai ir nuolat stebi kintančią padėtį regione. Dėl nuolat papildomų sankcijų sąrašų, tam tikrų paslaugų pokyčiai yra galimi. Apie galimus pokyčius, kurie esant poreikiui bus priimti dėl esamos geopolitinės situacijos informuosime atskirai susijusius klientus elektroniniu paštu.   

Ar valdymo įmonės valdomi investiciniai fondai yra investavę į Rusijos rinką ir (ar) susijusias šalis, kurioms yra taikomos sankcijos? 

 UAB „Synergy finance“ valdomi investiciniai fondai tiesiogiai neinvestuoja į Rusijos įmones, Rusijos valstybines obligacijas bei investicinius fondus, kurių strategijoje numatyta didžiąją lėšų dalį nukreipti į Rusijos aktyvus. Tačiau kai kurie UAB „Synergy finance“ valdomi  investiciniai fondai gali būti investavę į biržoje prekiaujamus indeksinius investicinius fondus, kurie tam tikrą (dažniausiai labai menką) dalį gali būti nukreipę į Rusijos aktyvus (pvz., pasaulio akcijos, besivystančių rinkų akcijos ar besivystančių rinkų obligacijos). UAB „Synergy finance“ valdomi investiciniai fondai, kurie netiesiogiai yra investavę į besivystančių rinkų akcijų ar obligacijų fondus: „Synergy European Bond Fund“, „Synergy Global Allocation Fund“ ir „Synergy Global Equity Fund“. 

Skaičiuojame, kad per bendrus pasaulio akcijų, besivystančių rinkų akcijų ar besivystančių rinkų obligacijų fondus netiesiogiai į Rusijos aktyvus buvo investuota itin maža lėšų dalis, sudaranti apie 0,1–0,7 proc. viso fondų turto. 

Taip pat norėtume atkreipti dėmesį, kad pagrindinės indeksų bendrovės, tokios kaip „MSCI“ bei „Russel FTSE“, kurių sudarytus indeksus siekia atkartoti populiariausi biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai investuojantys tiek į viso pasaulio, tiek ir į besivystančių rinkų akcijas, pranešė, kad išbraukia Rusijos akcijas iš savo indeksų (https://www.vz.lt/rinkos/2022/03/03/akciju-birzu-stebetojai-atsidure-karo-ruke-zaliavu-rinkoje-tesiasi-ralis). 

Kokią įtaką gali turėti naujai paskelbtos sankcijos?
 

Dėl susidariusios geopolitinės situacijos Ukrainoje buvo įvestos naujos tarptautinės sankcijos. Dėl naujai atsiradusių sankcijų UAB „Synergy finance“ gali peržiūrėti investicinių fondų investavimo strategijas. Tuo atveju, jei dėl pasikeitusios geopolitinės situacijos bus nuspręsta pakeisti investicinių fondų strategijas, Investuotojai bus informuojami atskiru laišku.

Svarbu: Šiuo metu raginame savo Investuotojus kritiškai vertinti gaunamą informaciją ir pasikliauti tik patikimais informacijos šaltiniais dėl esamos geopolitinės situacijos.  

Kitos naujienos