Kraunama...
Visos naujienos, Įmonės naujienos

UAB „Synergy finance“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Alternatyvaus finansavimo rinkos paskolų rizikos vertinimo modelis“

UAB „Synergy finace“ įgivendinamo projekto tikslas – inovatyvaus paskolų rizikos vertinimo modelio sukūrimas ir pritaikymas alternatyvaus finansavimo rinkos dalyvių veikloje. Taikant naujausius teorinius paskolų rizikos modeliavimo principus, sukurti ir praktiškai pritaikyti paskolų portfelio rizikos vertinimo sprendimų priėmimo paramos sistemą, kuri leistų siekti aukštesnio paskolų portfelio pajamingumo ir rizikos santykį.

Pagrindiniai projekto uždaviniai:

  • Suformuoti universalų trumpalaikių paskolų rizikos prognozavimo modelį, kuris savarankiškai ir be papildomo sistemos administratoriaus įsikišimo gebėtų prisitaikyti prie esamos rinkos situacijos ir periodiškai generuoti paskolų rizikos vertinimo sprendimus.
  • Empiriškai patikrinti paramos sistemos efektyvumą ir patikimumą naudojant faktinius praėjusio laikotarpio duomenis ir priimant sprendimus realiu laiku.Projektas bus vykdomas su vienu Partneriu – UAB „Fintrust group“, kuris prisidės prie projekto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros. Projekto finansuojamo iš Europos sąjungos struktūrinių fondų vertė – 934 731,22 Eur. Projekto įgyvendinimo trukmė 36 mėnesiai. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

UAB „Synergy finance“ projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ projekto numeris 01.2.1-LVPA-K-856-01-0234. Priemonės tikslas – skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingą MTEP, taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

UAB „Synergy finance“ projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ projekto numeris 01.2.1-LVPA-K-856-01-0234. Priemonės tikslas – skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingą MTEP, taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

Neišskleistas variantas

Išskleistas variantas

  • Suformuoti universalų trumpalaikių paskolų rizikos prognozavimo modelį, kuris savarankiškai ir be papildomo sistemos administratoriaus įsikišimo gebėtų prisitaikyti prie esamos rinkos situacijos ir periodiškai generuoti paskolų rizikos vertinimo sprendimus.
  • Empiriškai patikrinti paramos sistemos efektyvumą ir patikimumą naudojant faktinius praėjusio laikotarpio duomenis ir priimant sprendimus realiu laiku.Projektas bus vykdomas su vienu Partneriu – UAB „Fintrust group“, kuris prisidės prie projekto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros. Projekto finansuojamo iš Europos sąjungos struktūrinių fondų vertė – 934 731,22 Eur. Projekto įgyvendinimo trukmė 36 mėnesiai. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

UAB „Synergy finace“ įgivendinamo projekto tikslas – inovatyvaus paskolų rizikos vertinimo modelio sukūrimas ir pritaikymas alternatyvaus finansavimo rinkos dalyvių veikloje. Taikant naujausius teorinius paskolų rizikos modeliavimo principus, sukurti ir praktiškai pritaikyti paskolų portfelio rizikos vertinimo sprendimų priėmimo paramos sistemą, kuri leistų siekti aukštesnio paskolų portfelio pajamingumo ir rizikos santykį.

Kitos naujienos